Makulatura na Misje

Termin najbliższej zbiórki przy naszej parafii: 21.03.2019 r. (czwartek w godzinach popołudniowych) do 24.03.2019 r. (niedziela).

Do kontenera wkładać: gazety, foldery, broszury, ulotki, czasopisma, książki.

Prosimy nie wkładać: kartonów, kartoników po mleku, reklamówek z folii.

Zebranymi funduszami w ramach akcji „makulatura” pragniemy wesprzeć dokończenie budowy szkoły w Czadzie. W samym sercu Afryki od kilkunastu lat pracuje ks. Jakub Szałek, kapłan pochodzący z naszej Diecezji. Od września 2015 roku misją ks. Jakuba jest właśnie Doumougou w Czadzie. To teren odcięty od świata. Od centrum Diecezji Lai misjonarza dzieli około 70 km. Codziennością jest ciężka praca w polu. Ze względu na to, że każda para rąk jest na wagę złota, wielu rodziców nie posyła swoich dzieci do szkoły. Kapłan od samego początku nie mógł się z tym pogodzić. Decyzja była natychmiastowa – razem z rodzicami, którzy chcieli posyłać swoje dzieci na naukę, stworzył szkołę wspólnotową przy misji. Budowę szkoły w Czadzie rozpoczęto 8 grudnia 2017 roku. Z zebranych środków postawiono dwa budynki – pierwszy z trzema salami lekcyjnymi oraz drugi z jedną salą lekcyjną, gabinetem dyrektora i biblioteką. W bieżącym roku szkolnym zajęte są już wszystkie cztery sale lekcyjne. Potrzebny jest więc jeszcze jeden budynek z trzema salami lekcyjnymi – dla klas czwartych, piątych i szóstych. Wtedy inwestycja będzie zakończona. Docelowo w szkole uczyć się będzie około 320 uczniów.

Modlitwa za misje

Czytaj dalej

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W poniedziałek 25 marca obchodzić będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia, którego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Podczas Mszy św. o godz. 18:30 będzie można w naszym Sanktuarium podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Szczegóły na stronie

http://www.duchowa-adopcja.pl/

 

Istota Wielkiego Postu i nabożeństwa Pasyjne

Istotą Wielkiego Postu jest przygotowanie wspólnoty wiernych przez nawrócenie, słuchanie Słowa Bożego i modlitwę do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. Nawrócenie, które stanowi najważniejszy temat Wielkiego Postu, streszcza się w trzech praktykach wielkopostnych: modlitwie, poście i jałmużnie. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne, skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 1430). Zwraca też uwagę, że okresy i dni pokuty wskazane w roku liturgicznym, takie jak Wielki Post i każdy piątek, są dla Kościoła specjalnym czasem praktyki pokutnej. „Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi” (por. KKK 1438).

W dobrym przeżyciu Wielkiego Postu pomaga także rozważanie Męki Pańskiej, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwa Pasyjne. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątki zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dzieci o godz. 16.30, a dorosłych i młodzież o 17.30.

 

W każdy czwartek Wielkiego Postu