Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim

Po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej, w dniu 30 kwietnia 2018 r., został prawnie promulgowany Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który Konferencja Episkopatu Polski przyjęła 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie. Dekret ma na celu  dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do rozporządzenia Unii Europejskiej, które będzie stosowane od 25 maja br.

Z pełną treścią dokumentu oraz z Oświadczeniem w związku z Dekretem można zapoznać się na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski.

W naszej Diecezji Biskup ordynariusz Jan Tyrawa mianował ks. dr. Mateusza Nowaka Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

Maj miesiąc Maryi. Nabożeństwa majowe

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.

Nabożeństwa majowe w naszej Parafii dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 20:30 z procesją światła.

Dzieci zapraszamy o godz. 16:30 od poniedziałku do piątku.

W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. Za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i zachęcamy do jak najliczniejszego udziału, by oddać cześć Matce Najświętszej. Niech to będzie początek naszego bezpośredniego przygotowania na Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, które nasza wspólnota parafialna będzie przeżywać 16 września.

Modlitwa w oczekiwaniu na Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Jasnogórskiej:

Czytaj dalej

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO) 31 V 2018

Uroczystość Bożego Ciała przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Papież Urban IV ustanawia tę uroczystość bullą Transisturus i określa ją jako pamiątkę bardziej uroczystą i świąteczną w porównaniu z sakramentalną pamiątką, sprawowaną w codziennej Eucharystii.  W Polsce diecezja krakowska była pierwszą diecezją, w której wprowadzono uroczystość Bożego Ciała. Było to w 1320 r. Śpiew Ewangelii przy czterech ołtarzach pojawia się w diecezji płockiej około 1430 r. Zakorzeniona nazwa Boże Ciało (chociaż Mszał Rzymski łączy Ciało i Krew Chrystusa) kładzie akcent na boskość Chrystusa. Procesje eucharystyczne, które w tym dniu wychodzą na ulice miast przypominają wiernym, że są zobowiązani do głoszenia Chrystusa.

BOŻE CIAŁO W NASZEJ PARAFII:

  • Msze św. sprawowane będą o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 – po której wyruszy procesja eucharystyczna, po procesji i o godz. 18:30.

Czytaj dalej

 

Nabór kandydatów do Seminarium Duchownego

Tegoroczny nabór kandydatów do kapłaństwa do naszego Seminarium Diecezjalnego rozpocznie się 1 czerwca (dla młodzieńców już posiadających świadectwo maturalne), a po 4 lipca dla tegorocznych maturzystów. Przyjmowanie kandydatów zakończy się 13 września. Informacje szczegółowe podane są na stronie internetowej Seminarium.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz.

Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Ukaż mi Twoją wolę i użycz mi też siły, by pójść wytrwale za Tobą. Amen.