Akt ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi