Wspólnoty > Apostolstwo Dobrej Śmierci

Liturgia dnia
18.09.2019

Zapraszamy do lektury i refleksji nad dzisiejszymi czytaniami.

Transmisja

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z naszego kościoła.

Dekret

o ustanowieniu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Galeria zdjęć

Zapraszamy na fotorelacje z roku jubileuszowego.

Matka Boża Fatimska

"Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci."
13 październik 1917

Historia Objawień w Fatimie

W 1917 w małej wiosce Fatima, mieszczacej się prawie w samym geograficznym środku Portugalii Matka Boża ukazała się sześć razy trójce małych dzieci: dziesięcioletniej Łucji, siedmioletniej Hiacyncie oraz dziewięcioletniemu Franciszkowi i przekazała im ważne dla świata orędzia.
Cała historia Objawień w Fatimie dostepna jest tutaj

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, dnia 22 lipca 1908 roku i powierzone opiece misjonarzy ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji (z siedzibą w Tinchebray).

30 maja 1987 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp oficjalnie zatwierdził Polską Filię Stowarzyszenia w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny.

CEL STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

  • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
  • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

REALIZUJĄC TEN CEL:

  • często kierują swe myśli ku wieczności i starają wystrzegać się grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili,
  • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

  • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków,
  • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych w ich intencjach Mszach św. we wszystkie środy, soboty i niedziele całego roku oraz w święta patronalne Stowarzyszenia: 19.III, 31.V, 15.IX, 29.IX, 1.X.

ISTNIEJĄ TRZY STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA:

I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,

II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, św. Józefie – módl się za nami,

III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Zainteresowanych naszą wspólnotą modlitewną serdecznie zapraszamy na:

  • Mszę św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.30,
  • Różaniec św. – część chwalebną w każdą niedzielę przed wieczorną Mszą św.,
  • w poniedziałki od 12.45 do 13.30 na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem za dusze czyśćcowe (po Adoracji możliwość zapisu do Apostolstwa).

Opiekunem ADS w naszej parafii jest ks. Proboszcz Józef Orchowski.

Członkowie Stowarzyszenia Apostolstwo Dobrej Śmierci z Ks. Proboszczem Józefem Orchowskim

Wszystkie zdjecia oraz teksty na tej witrynie podlegaja ochronie prawnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved © 2013 Copyright Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy