Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim

Po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej, w dniu 30 kwietnia 2018 r., został prawnie promulgowany Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który Konferencja Episkopatu Polski przyjęła 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie. Dekret ma na celu  dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do rozporządzenia Unii Europejskiej, które będzie stosowane od 25 maja br.

Z pełną treścią dokumentu oraz z Oświadczeniem w związku z Dekretem można zapoznać się na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski.

W naszej Diecezji Biskup ordynariusz Jan Tyrawa mianował ks. dr. Mateusza Nowaka Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.