Dziękczynienie za dar nawiedzenia

W dniach 13-14 września (piątek-sobota) organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy jako dziękczynienie za peregrynację wizerunku Pani Jasnogórskiej w naszej Parafii i Diecezji. Chcemy podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski i prosić o dalszą pomoc, opiekę i obronę! Wyjazd pielgrzymów w piątek o godz. 8:00 sprzed kościoła.

Peregrynacja Wizerunku Jasnogórskiej Madonny w progach naszego Sanktuarium odbyła się w dniach 16-17.09.2018 r. Było to wielkie przeżycie, przede wszystkim o wymiarze duchowym. Wzruszała modlitwa i serdeczny śpiew przejętych do głębi wiernych, świadomych, że uczestniczą w czymś niezwykłym i niepowtarzalnym. Na podobne wydarzenie przyjdzie czekać wspólnocie wiele lat.