Dziś uroczystość św. Stanisława – głównego Patrona Polski

Dziś przypada uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Św. Stanisław ze Szczepanowa urodził się ok. 1030 roku. Jan Paweł II nazwał św. Stanisława „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. Biskup krakowski był gorliwym duszpasterzem. Zginął z ręki króla Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował Mszę świętą w kościele św. Michała na Skałce. Papież Jan XXIII w 1963 roku ustanowił św. Stanisława – wraz ze św. Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski – pierwszorzędnym patronem Polski. Relikwie św. Stanisława spoczywają w katedrze na Wawelu. W ikonografii chrześcijańskiej św. Stanisław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są miecz i palma męczeńska. Bywa ukazywany z orłem – godłem Polski.

Modlitwa do św. Stanisława 

O, święty Stanisławie, Obrońco nasz i Orędowniku,
uproś nam łaskę prawdziwej pokuty. Niech sercom
naszym, skruszonym i upokorzonym, wróci doskonała
czystość w myśli, w mowie i uczynku oraz czystość
w obyczaju. Niech duchem Bożym odnowione oblicze
ziemi naszej czystością zakwitnie, by cały naród
polski znów się podobał Bogu i żeby Bóg dusze nasze
zbawił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłośnika
czystości.
Amen.