Informacje dotyczące Pierwszej Komunii Świętej

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w 2019 r. w naszej Parafii będzie w niedzielę 5 maja (zdecydujemy jeszcze o ewentualnym podziale na grupy)

Terminy katechez dla rodziców: 2 X, 13 XI, 4 XII, 11 XII, 19 II (zawsze w o godz. 18:30 w kościele)

Terminy spotkań z dziećmi w kościele: 22 IX, 10 XI, 15 XII (godz. 9:00)

Poświęcenia: różańców (7 X o godz. 11:00), medalików (27 XI o godz. 17:00), książeczek (6 I o godz. 11:00), świec (2 II o godz. 17:00)

Pierwsza spowiedź: 6 kwietnia o godz. 9:00, druga spowiedź 4 maja o godz. 9:00

Udział w nabożeństwach: minimum 7 razy różaniec, 7 razy roraty, 2 drogi krzyżowe

Drodzy Rodzice (Opiekunowie) dziecka! Proszę, aby do 24 października 2018 r. oddać wypełniony formularz deklaracji. Do końca listopada 2018 r. należy dostarczyć metrykę chrztu (gdy dziecko było ochrzczone w innej parafii). W przypadku dzieci spoza parafii należy dostarczyć pisemną zgodę własnego proboszcza, aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Św. w Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy (do końca października 2018 r.).

Ks. Łukasz Boruch