Jubileusze kapłańskie

„Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze powołania. Jubileusz wedle biblijnej tradycji jest czasem radości i dziękczynienia. Przy okazji jubileuszy pragniemy dziękować Wiecznemu Pasterzowi za plony życia kapłańskiego, za naszą służbę Kościołowi i ludziom w różnych miejscach świata, w różnych warunkach i na różnych placówkach, na których zechciała postawić nas Opatrzność. Wiemy, że jesteśmy „sługami nieużytecznymi” (por. Łk 17,10), ale równocześnie jesteśmy wdzięczni Panu, że zechciał nas uczynić swymi sługami”.

Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1996, Jan Paweł II

Zapraszamy na Jubileusze kapłańskie w naszej parafii.

W sobotę, 27 maja o godz. 11:00 na Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. dr. Henryka Jankowskiego.

W niedzielę, 4 czerwca o godz. 12:30 na Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Kanonika Józefa Orchowskiego.