Wspólnoty > Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgia dnia
19.01.2018

Zapraszamy do lektury i refleksji nad dzisiejszymi czytaniami.

Transmisja

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z naszego kościoła.

Dekret

o ustanowieniu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Galeria zdjęć

Zapraszamy na fotorelacje z roku jubileuszowego.

Matka Boża Fatimska

"Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci."
13 październik 1917

Historia Objawień w Fatimie

W 1917 w małej wiosce Fatima, mieszczacej się prawie w samym geograficznym środku Portugalii Matka Boża ukazała się sześć razy trójce małych dzieci: dziesięcioletniej Łucji, siedmioletniej Hiacyncie oraz dziewięcioletniemu Franciszkowi i przekazała im ważne dla świata orędzia.
Cała historia Objawień w Fatimie dostepna jest tutaj

Liturgiczna Służba Ołtarza

MINISTRANT – to osoba spośród ludu Bożego, która podczas sprawowania liturgii spełnia funkcję pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. „Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc tym, który służy (pomaga) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw.

Początków ministrantury dopatrujemy się już w czasach Jezusa Chrystusa. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do asysty liturgicznej – posługiwania. Początkowo byli to diakoni czyli słudzy. Gdy wspólnoty chrześcijańskie wzrastały wszystko co było do wykonania podczas liturgii, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy jej członków. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić początki Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO).

Służba przy ołtarzu wymaga wielu wyrzeczeń, jednak świadomość, że służymy samemu Bogu umacnia nas. Każdy ministrant dumny jest z tego co robi. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu. Jest to dla nas wielka radość, bo przez służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz całej parafii i nas wszystkich zgromadzonych wokół Chrystusa. Ministrant przez służenie zbliża się do samego Boga, codziennie starając się naśladować Chrystusa poprzez modlitwę, pracowitość i sumienność.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, poznać kim jest choralista, co to jest sygnaturka i jak wybijać gong, przyjdź, zapisz się i zbliż jeszcze bardziej do Chrystusa!

Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!

Spotkania ministrantów odbywają się we wtorki.

Opiekunem ministrantów w naszej parafii jest ks. Krzysztof Kwaśniewski.

Liturgiczna Służba Ołtarza z Księdzem Proboszczem Józefem Orchowskim

Formacja duchowa

Zasady ministranta:

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Hymn ministrancki:

Króluj nam Chryste

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,

to nasze rycerskie hasło.

Ono nas zawsze prowadzić będzie

I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,

Do walki z grzechem swej duszy.

Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,

Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,

Podnosząc w górę swe czoła.

Przed nami życie rozkwita w wiośnie,

Odważnie, bo Jezus woła.

Modlitwy LSO:

Przed Mszą Św.

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy Św.

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa lektora przed czytaniem Słowa Bożego:

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twojego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Ciebie ludziom w sercu, w dłoniach i na wargach. Amen.

Patroni Liturgicznej Służby Ołtarza:

 • Święty Stanisław Kostka
 • Święty Jan Berchmans
 • Święty Dominik Savio
 • Święty Tarsycjusz
 • Święty Alojzy Gonzaga

Posługa Liturgicznej Służby Ołtarza:

Kliknij na zdjęcie aby otworzyć album.

Formacja ludzka

W okresie wakacyjnym lektorzy i ministranci uczestniczą w różnych wyjazdach formacyjno – rekreacyjnych np. do Lichenia, Gniezna, Trójmiasta, Zakopanego, które pozwalają nam się bliżej poznać jak również stają się okazją do pogłębienia naszej wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, gdzie poprzez jej piękno przemawia do nas sam Stwórca.

Kliknij na zdjęcie aby otworzyć album.

Wszystkie zdjecia oraz teksty na tej witrynie podlegaja ochronie prawnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved © 2013 Copyright Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy