Msza Krzyżma Świętego w katedrze

Uroczysta Msza Krzyżma Świętego pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy odbędzie się w bydgoskiej katedrze, 18 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00.

Podczas liturgii kapłani odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. Biskup dokona poświecenia Oleju Chorych (łac. oleum infirmorum), używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego (łac. chrisma), używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa a także przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy.