Nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013 – 2017

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013 – 2017 będzie przebiegać pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.” Podstawowym jego celem ma być przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego. Nowy program duszpasterski stanowić będzie również przygotowanie wiernych w Polsce do obchodów 1050 rocznicy chrztu, która przypadnie w 2016 r.

Realizacja nowego, czteroletniego programu duszpasterskiego rozpoczęła się w pierwszą niedzielę Adwentu 1 grudnia 2013 roku. Hasło pierwszego roku brzmi: “Wierzę w Syna Bożego”. Projekt programu przewiduje następujące priorytety na rok 2013/2014:

  • Słowo Boże – propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, ukazywanie jej ważności w życiu chrześcijańskim oraz pogłębianie duchowości biblijnej,
  • Ewangelizację, a w jej ramach podjęcie różnorodnych działań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych, oraz wsparcie wiernych, by mogli znaleźć swoje miejsce we wspólnotach,
  • Katechezę dorosłych przed chrztem dziecka – rozszerzenie i pogłębienie katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.