Odpusty za zmarłych

Od 1-szego do 8-mego listopada włącznie można zyskać codziennie odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy, choćby myślnej, za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych. Serdecznie zachęcamy, by tą modlitwą wspomóc zmarłych, którzy cierpią w czyśćcu.