Dni Nawiedzenia Wizerunku Jasnogórskiej Madonny w naszym Sanktuarium

W niedzielę 16 września po tygodniowym przygotowaniu poprzez Misje Parafialne przybędzie do naszej Świątyni Kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Szczegółowy program peregrynacji przedstawia się następująco:

 16 IX – niedziela

600 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

630 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Św. Zakończenie Misji błogosławieństwem apostolskim połączonym z odpustem zupełnym

800 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Św. Zakończenie Misji błogosławieństwem apostolskim połączonym z odpustem zupełnym.

930 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Św. Zakończenie Misji błogosławieństwem apostolskim połączonym z odpustem zupełnym

1100 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Św. Zakończenie Misji błogosławieństwem apostolskim połączonym z odpustem zupełnym

1230 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Św. Zakończenie Misji błogosławieństwem apostolskim połączonym z odpustem zupełnym

1645 Gromadzimy się przed Kościołem. W Uroczystej procesji wyruszymy o godz. 17:00 po Obraz przeżywając NABOŻEŃSTWO OCZEKIWANIA

1800 MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI POD PRZEWODNICTWEM JE. KS. BISKUPA JANA TYRAWY I ROZPOCZĘCIE CZUWANIA PRZY OBRAZIE

2100 Apel Jasnogórski

2300 Nabożeństwo za zmarłych

00.00 PASTERKA MARYJNA – w intencji powołań – pod przewodnictwem ks. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego i zaproszonych kapłanów

Nocne czuwanie przy obrazie

 17 IX – poniedziałek

600  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

630  Msza św. ku czci Matki Bożej Częstochowskiej

730 Różaniec cz. 1

800 Msza św. ku czci Matki Bożej Częstochowskiej

Po Mszy św. Różaniec cz. 2

930 Msza św. ku czci Matki Bożej Częstochowskiej Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHORYCH

1200  Anioł Pański – Różaniec cz. 3 – Czuwanie przy obrazie

1430 Różaniec cz. 4

1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia

1520 MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI

1710 Odjazd obrazu

1830  Msza św. parafialna

 

 

Plan czuwania przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej

NIEDZIELA/PONIEDZIAŁEK 16/17 IX 2018

18.00 Uroczysta Msza Św. powitalna Ikony Matki Bożej
Jasnogórskiej

Po Mszy Św. Młodzież oazowa

21.00 Apel Jasnogórski

21.30-23.00 Mieszkańcy Osiedla B1

23.00 Nabożeństwo za zmarłych

00.00 Pasterka Maryjna 

1-2 Mieszkańcy Osiedla B2

2-3 Apostolstwo Dobrej Śmierci i Wspólnota Jezusa
Eucharystycznego i Maryi

3-4 Kościół Domowy, Legion Maryi i Ruch Szensztacki

4-5 Ojcowie Różańcowi

5-6 Matki Różańcowe

13-14.30 Centrum Ochotników Cierpienia

 

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Opatrzność Boża czuwa nad nami i pozwala nam przeżywać wielkie i ważne chwile w naszym życiu. Ważne w rodzinie, ważne w parafii, w diecezji, w całym Kościele, w Ojczyźnie. Po 40 latach znowu przybędzie do swych dzieci zatroskana o nas Matka Najświętsza. Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Bydgoskiej rozpocznie się 1 września 2018 r., a zakończy 6 kwietnia 2019 r.

Powitanie Królowej Polski odbyło się 1 września w Bazylice Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Uroczystościom przewodniczył biskup ordynariusz Jan Tyrawa, a homilię wygłosił prymas Polski abp Wojciech Polak.

Nawiedzeniu towarzyszy hasło „Matka Kościoła”. Jest ono związane z dziękczynieniem za powstanie Diecezji Bydgoskiej oraz ze szczególną modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pielgrzymujący po polskich diecezjach obraz przewożony jest w specjalnym samochodzie. Jego kustoszami na szlaku są specjalnie wyznaczeni ojcowie paulini. Kopia jasnogórskiej ikony waży 90 kilogramów.

PROGRAM PEREGRYNACJI KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Czytaj dalej

 

Modlitwa w oczekiwaniu na Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Jasnogórskiej

Zwycięska Pani Jasnogórska,
Wielka Boga i Człowieka Matko,
Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła, Królowo Rodzin!
Matko naszego zawierzenia!
Oto dzisiaj stajemy przed Tobą
i zapraszamy Ciebie do nawiedzenia naszej parafii.
Oddajemy się Tobie w macierzyńską niewolę miłości
Zawierzamy Tobie, Matko
naszą parafię, rodziny i nas samych
wszystkie nasze radości i problemy.

Pomnij, Matko Zwycięska,
że Twój Syn Jezus Chrystus
dał nam Ciebie za Matkę i Przewodniczkę.
Błagamy Cię strzeż nas przed wszelkim złem.
Dopomóż nam stawać się Kościołem Domowym,
miejscem uwielbienia Boga i pełnienia Jego woli.
Przygotowując się do Twojego Nawiedzenia,
prosimy Cię Matko, Wspomożycielko Wiernych,
spraw, aby nasze rodziny, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.