Adwent – czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela

Dziś, w niedzielę 2 grudnia, w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

Czytaj dalej

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W sobotę, 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przeżywać będziemy Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele oraz pierwszą rocznicę konsekracji naszej Świątyni

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Program dnia:

  • Godz. 6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  • Msze św. sprawowane będą o godz. 6:30, 8:00, 10:30, 15:00, 17:00 i 18:30
  • O GODZ. 10:30 MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA W PIERWSZĄ ROCZNICĘ KONSEKRACJI NASZEJ ŚWIĄTYNI I PODNIESIENIA DO GODNOŚCI SANKTUARIUM Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA, NA KTÓRĄ BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKICH PARAFIAN ZAPRASZAMY!
  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8:00 do godz. 10:00, po Mszy św. o godz. 10:30 do godz. 15:00 oraz po Mszy św. o godz. 15:00 do godz. 17:00.
  • Różaniec odmawiany będzie po Mszy św. o godz. 8:00 tajemnice chwalebne, o godz. 12:00 tajemnice radosne, po Mszy św. o godz. 15:00 tajemnice światła i o godz. 18:00 tajemnice bolesne
  • Godz. 12:00 – 13:00 to czas Łaski

 

Program duszpasterski na nowy rok liturgiczny: „W mocy Bożego Ducha”

Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Nowy rok duszpasterski rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.

Celem programu duszpasterskiego od I niedzieli Adwentu br. będzie rozwijanie problematyki misji i apostolatu (świadectwa słowem i czynem) osób ochrzczonych i bierzmowanych. Konkretne postawy chrześcijańskiego zaangażowania są zawsze kształtowane „W mocy Bożego Ducha”, a symbolicznym przedstawieniem tak rozumianego uczestnictwa w budowaniu królestwa Bożego na ziemi są „języki jakby z ognia” (Dz 2,3).