Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego – w liturgii kończy się okres Bożego Narodzenia

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.

Czytaj dalej

 

Zdjęcia z bierzmowania

Pod adresem http://kzfoto.zalamo.com/sesja/bierzmowanie-2018-12-08, hasło: 123 znajduje się galeria ze zdjęciami z ceremonii bierzmowania, która odbyła się 8 grudnia 2018 r. Galeria pozwala na zamówienie odbitek zdjęć.

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Epifania – Trzech Króli – 6 stycznia

  • Słowo „Epifania” znaczy „objawienie”. Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale i poganom okazuje Bóg Syna swego.

  • Msze św. w naszym Sanktuarium jak w każdą niedzielę (6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 15.00 i 18.30). Na każdej Mszy św. pobłogosławimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą oznaczamy drzwi naszych domów pisząc cyfry nowego roku oraz inicjały tradycyjnych imion świętych Mędrców (K+M+B), lub pisane w wersji łacińskiej (C+M+B) i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Obie formy są prawidłowe. Te ostatnie tłumaczy się dodatkowo jako Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).
 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Pierwszy dzień nowego roku to Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu jest obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej. W naszym sanktuarium Msze Św. odprawiane są tego dnia jak w niedzielę (6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 15.00 i 18.30).

Kościół obchodzi w tym dniu również Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez Pawła VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko katolików. Papież zaproponował, aby na całym świecie w pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego modlono się szczególnie w intencji pokoju.

Dziś można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź” (Veni Creator) w celu uproszenia błogosławieństwa Bożego na cały rok.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto obchodzone już przed Soborem w Efezie (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). Poświęcenie Maryi pierwszego dnia nowego roku ukazuje Maryję również jako najdoskonalsze stworzenie, i pierwsze które skorzystało z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Do kalendarza liturgicznego wprowadzone zostało jednak bardzo późno. Papież Pius XI w 1931 r. na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431) wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta na dzień 11 października. Reforma liturgiczna w 1969 r. podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Chrystusa – koniec oktawy Bożego Narodzenia. Maryja z Józefem wypełnili więc prawo żydowskie – przepisy Halachy, która mówi że w osiem dni po urodzeniu syn ma zostać obrzezany oraz nadaje się mu wówczas imię. Wybrano zatem bardzo stosowny dzień, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce. Podkreśla to ścisły związek między Bożym Narodzeniem i Boskim Macierzyństwem Maryi.

Papież Franciszek apeluje do polityków o podjęcie konkretnych działań na rzecz pokoju w swoim orędziu na 52. Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2019 roku.

Publikujemy pełny tekst orędzia:

Czytaj dalej