Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W dniach od 18 do 25 stycznia przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem Prawica Twoja wsławiła się mocą … (Wj 15,6). Oktawę modlitw o jedność, poprzedzi Dzień Judaizmu, a zakończy Dzień Islamu.

Plan spotkań w Bydgoszczy:

Czytaj dalej

 

Rok 2018 – Rokiem św. Stanisława Kostki

25 grudnia 2017 r. zakończył się w Kościele w Polsce Rok św. Brata Alberta. Decyzją polskich biskupów rok 2018 będzie przeżywany pod szczególnym patronatem św. Stanisława Kostki (1550-68), patrona dzieci, młodzieży i Polski. Obchody ku czci św. Stanisława Kostki zainaugurowane zostały w diecezji płockiej w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia, podczas Mszy św. ze specjalnymi nabożeństwami oraz towarzyszącymi im Orszakami Trzech Króli. Uroczyste zakończenie Roku św. Stanisława Kostki (w którym znajdzie się także wiele nawiązań do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości) będzie miało miejsce w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 25 listopada 2018 r. w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie.

Wybór akurat tego świętego nie jest dziełem przypadku. W tym roku przypada  450. rocznica śmierci młodego jezuity (15 sierpnia 2018 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) i Synod Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, zaplanowany na październik 2018 r. Św. Stanisław Kostka przeżył zaledwie 18 lat, ale tyle czasu mu wystarczyło, żeby dojrzeć duchowo. Jego świętość była owocem łaski Bożej i jego młodzieńczego wysiłku. Żadna siła, żadne przeszkody nie były w stanie powstrzymać go od zamierzonego celu. Nawet rodzice i rodzeństwo nie potrafili mu przeszkodzić w realizacji jego powołania kapłańskiego i zakonnego. Stanisław odznaczał się Bożym uporem w dążeniu do dobrych celów. Przypisywane jest mu powiedzenie: „ad maiora natus sum” – „do wyższych rzeczy zostałem stworzony”.

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

Czytaj dalej

 

Nabożeństwo ku czci św. Marii Goretti o przebaczeniu

 

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku przypada on 14 stycznia.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Jak czytamy w instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r. jest pomyślany „jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”.

Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ok. 220 mln. Wojny, prześladowania i terror to najbardziej tragiczne przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój dom rodzinny i ojczyznę w poszukiwaniu lepszego bytu.

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców

Drodzy Bracia i Siostry!

„Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34).

Czytaj dalej