Serdecznie zapraszamy!

 

Jubileusze kapłańskie

„Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze powołania. Jubileusz wedle biblijnej tradycji jest czasem radości i dziękczynienia. Przy okazji jubileuszy pragniemy dziękować Wiecznemu Pasterzowi za plony życia kapłańskiego, za naszą służbę Kościołowi i ludziom w różnych miejscach świata, w różnych warunkach i na różnych placówkach, na których zechciała postawić nas Opatrzność. Wiemy, że jesteśmy „sługami nieużytecznymi” (por. Łk 17,10), ale równocześnie jesteśmy wdzięczni Panu, że zechciał nas uczynić swymi sługami”.

Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1996, Jan Paweł II

Zapraszamy na Jubileusze kapłańskie w naszej parafii.

W sobotę, 27 maja o godz. 11:00 na Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. dr. Henryka Jankowskiego.

W niedzielę, 4 czerwca o godz. 12:30 na Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Kanonika Józefa Orchowskiego.


 

 

Sakrament Bierzmowania 2017

W dniu 13 maja 2017 roku, w 100-tną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej w naszym Kościele odbyła się uroczystość przyjęcia przez naszą młodzież Sakramentu Bierzmowania z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu. W tym roku do bierzmowania przystąpiło 51 młodych.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną. Na obrzęd bierzmowania składa się uczynienie olejem Krzyżma znaku krzyża na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa oraz znak pokoju. To w trakcie wykonywania tych gestów na bierzmowanych zstępuje Duch Święty ze swoimi darami – mądrością, rozumem, umiejętnością, bojaźnią Bożą, radą, męstwem i pobożnością.

Czytaj dalej

 

Kanonizacja dzieci z Fatimy

W sobotę 13 maja papież Franciszek ogłosił świętymi rodzeństwo portugalskich dzieci, Franciszka Marto (1908-1919) i Hiacyntę Marto (1910-1920), uważanych za świadków objawień maryjnych w Fatimie.

Modlitwy za przyczyną świętych dzieci z Fatimy:

Modlitwa  za  przyczyną  św.  Hiacynty  Marto

Wszechmogący i Miłosierny Boże, w  świętej Hiacyncie zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania Królowej Różańca Świętego, modlitwy i umartwienia, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladując Jej cnoty, razem z nią otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa  za  przyczyną  św.  Franciszka  Marto

O, święty Franciszku, który miłując Matkę Najświętszą, poświęciłeś Jej na zawsze swe niewinne serce i ofiarowałeś swoje cierpienia z synowską miłością, spraw, abyśmy i my, kochając Ją po dziecięcemu, zasłużyli na Jej wspomożenie w walce ze złem w ciągu życia i w godzinie śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Homilia Ojca Świętego Franciszka, Fatima, 13 maja 2017 r.

„Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce”: poświadcza widzący z Patmos w Apokalipsie (12, 1), zauważając, że miała porodzić syna. Następnie, w Ewangelii słyszeliśmy Jezusa mówiącego do ucznia: „Oto Matka twoja” (J 19, 26-27). Mamy Matkę! „Bardzo piękną Panią”, komentowali między sobą wizjonerzy z Fatimy wracając do domu, tego szczęśliwego dnia 13 maja przed stu laty. A wieczorem, Hiacynta nie mogła się powstrzymać i ujawniła tajemnicę swojej matce: „Dzisiaj widziałam Matkę Bożą”. Widzieli Matkę Niebieską. Śladem, którym podążały ich oczy, wznosiły się oczy wielu osób, które Jej jednak nie widziały. Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli: na to będziemy mieli całą wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do Nieba. Czytaj dalej