Marsz dla Życia i Rodziny

Komunikat Biskupa Bydgoskiego

Drodzy Diecezjanie!

W niedzielę, 11 czerwca, przejdzie ulicami naszego miasta „VI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY”, który zakończy się piknikiem rodzinnym przy Bazylice św. Wincentego á Paulo. Nasze świętowanie rozpoczniemy od Mszy Świętej sprawowanej w Bydgoskiej Katedrze u stóp Matki Bożej Pięknej Miłości o godz. 12.30, której główną intencją będzie modlitwa w obronie życia i wartości rodzinnych. Podobnie jak w ubiegłym roku podczas Eucharystii, będzie można podjąć piękne dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone.

Czytaj dalej

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Jubileusze kapłańskie

„Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze powołania. Jubileusz wedle biblijnej tradycji jest czasem radości i dziękczynienia. Przy okazji jubileuszy pragniemy dziękować Wiecznemu Pasterzowi za plony życia kapłańskiego, za naszą służbę Kościołowi i ludziom w różnych miejscach świata, w różnych warunkach i na różnych placówkach, na których zechciała postawić nas Opatrzność. Wiemy, że jesteśmy „sługami nieużytecznymi” (por. Łk 17,10), ale równocześnie jesteśmy wdzięczni Panu, że zechciał nas uczynić swymi sługami”.

Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1996, Jan Paweł II

Zapraszamy na Jubileusze kapłańskie w naszej parafii.

W sobotę, 27 maja o godz. 11:00 na Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich ks. dr. Henryka Jankowskiego.

W niedzielę, 4 czerwca o godz. 12:30 na Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Kanonika Józefa Orchowskiego.


 

 

Sakrament Bierzmowania 2017

W dniu 13 maja 2017 roku, w 100-tną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej w naszym Kościele odbyła się uroczystość przyjęcia przez naszą młodzież Sakramentu Bierzmowania z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu. W tym roku do bierzmowania przystąpiło 51 młodych.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną. Na obrzęd bierzmowania składa się uczynienie olejem Krzyżma znaku krzyża na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa oraz znak pokoju. To w trakcie wykonywania tych gestów na bierzmowanych zstępuje Duch Święty ze swoimi darami – mądrością, rozumem, umiejętnością, bojaźnią Bożą, radą, męstwem i pobożnością.

Czytaj dalej