Dziś wspominamy spowiednika św. siostry Faustyny

W dniu 15 lutego obchodzimy wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćki (1888-1975). Ks. Sopoćko od 1932 r. był spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam spotkał siostrę Faustynę Kowalską, która od maja 1933 r. została jego penitentką. Spotkanie to okazało się ważne dla obojga. Ona znalazła w nim mądrego spowiednika, który był inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego, a on za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia Bożego i stworzył podstawy teologiczne tego kultu. W Dzienniczku siostra Faustyna zapisała obietnicę Pana Jezusa, dotyczącą jej spowiednika, ks. Michała Sopoćki, który pomagał jej przekazać prawdę o Miłosierdziu Bożym:

Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to.
Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam (Dzienniczek, 90).

Czytaj dalej

 

Św. Walenty – patron zakochanych i chorych na padaczkę

Przeżywamy dziś wspomnienie św. Walentego – biskupa i męczennika. Walenty z wykształcenia był lekarzem, a z powołania duchownym.

Św. Walenty był biskupem Terni pod Rzymem. Za czasów cesarza Klaudiusza II poniósł śmierć męczeńską (14 lutego 269 r.). Św. Walenty, zanim zaczął patronować uczuciom, zanim stał się wzorcem dla wszystkich zakochanych i podkochujących się, był patronem chorych na epilepsję (padaczkę). W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, z mieczem w prawej, a także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki.. Obecnie w liturgii Kościoła 14 lutego na pierwszym miejscu wymienia się św. Cyryla i Metodego, słowiańskich patronów Europy, a dopiero w dalszej kolejności św. Walentego. Święto patronalne św. Walentego jest okazją do podziękowania Bogu za miłość, którą nas obdarza, za tych, którzy nas kochają i których my darzymy silnym uczuciem. Jest też okazją, aby prosić Stwórcę, za pośrednictwem św. Walentego, o pomoc w wyborze partnera życiowego. Pamiętajmy również, że do św. Walentego można zwracać się o pomoc i wstawiennictwo w przypadku wszystkich chorób o podłożu psychicznym, w tym także epilepsji.

Modlitwy do św. Walentego

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.

W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody.

Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Czytaj dalej

 

Nabożeństwo ku czci św. Marii Goretti o przebaczeniu

 

Komunikat Policji

Polska Policja Państwowa ostrzega przed działaniami przestępców, którzy metodą „na wnuczka”, „na policjanta” lub pod pozorem udzielenia pomocy osobom starszym przy wniesieniu zakupów starają się ich ograbić z pieniędzy. Nie należy wpuszczać do mieszkania nieznanych osób i nie przekazywać im żadnych pieniędzy.