Nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013 – 2017

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013 – 2017 będzie przebiegać pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.” Podstawowym jego celem ma być przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego. Nowy program duszpasterski stanowić będzie również przygotowanie wiernych w Polsce do obchodów 1050 rocznicy chrztu, która przypadnie w 2016 r.

Czytaj dalej