Peregrynacja Księgi Pisma Świętego po rodzinach naszej parafii

Od Nowego Roku we wszystkich parafiach naszej diecezji rozpoczęła się peregrynacja Księgi Pisma Świętego po rodzinach. Zapisy na tę peregrynację w zakrystii po Mszach św.

Odbiór Pisma Świętego przez rodzinę w niedzielę po wybranej Mszy św. a zwrot w sobotę na wieczornej Mszy św.

Niech to spotkanie ze Słowem Bożym w rodzinie pogłębi naszą wiarę i ożywi naszą religijność.