Plan czuwania przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej

NIEDZIELA/PONIEDZIAŁEK 16/17 IX 2018

18.00 Uroczysta Msza Św. powitalna Ikony Matki Bożej
Jasnogórskiej

Po Mszy Św. Młodzież oazowa

21.00 Apel Jasnogórski

21.30-23.00 Mieszkańcy Osiedla B1

23.00 Nabożeństwo za zmarłych

00.00 Pasterka Maryjna 

1-2 Mieszkańcy Osiedla B2

2-3 Apostolstwo Dobrej Śmierci i Wspólnota Jezusa
Eucharystycznego i Maryi

3-4 Kościół Domowy, Legion Maryi i Ruch Szensztacki

4-5 Ojcowie Różańcowi

5-6 Matki Różańcowe

13-14.30 Centrum Ochotników Cierpienia