Sakramenty i pogrzeb > Sakrament Małżeństwa

Liturgia dnia
18.09.2019

Zapraszamy do lektury i refleksji nad dzisiejszymi czytaniami.

Transmisja

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z naszego kościoła.

Dekret

o ustanowieniu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Galeria zdjęć

Zapraszamy na fotorelacje z roku jubileuszowego.

Matka Boża Fatimska

"Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci."
13 październik 1917

Historia Objawień w Fatimie

W 1917 w małej wiosce Fatima, mieszczacej się prawie w samym geograficznym środku Portugalii Matka Boża ukazała się sześć razy trójce małych dzieci: dziesięcioletniej Łucji, siedmioletniej Hiacyncie oraz dziewięcioletniemu Franciszkowi i przekazała im ważne dla świata orędzia.
Cała historia Objawień w Fatimie dostepna jest tutaj

Sakrament Małżeństwa

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu dokonania formalności przedmałżeńskich.

Datę i godzinę zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można z rocznym wyprzedzeniem.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa dokonuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Narzeczeni zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

  • aktualne metryki chrztu świętego (Akt chrztu świętego wystawiany do ślubu ważny jest tylko 6 miesięcy. Na akcie chrztu powinno być· zaznaczone, że osoba nie zawierała związku małżeńskiego oraz powinna się również tam znaleźć· informacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania.)
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno – prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła.

Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez trzy niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innym kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po sporządzeniu protokołu przedślubnego, ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy Świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni. W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą Świętą.

Wszystkie zdjecia oraz teksty na tej witrynie podlegaja ochronie prawnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved © 2013 Copyright Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy