XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w XXXVII Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, który potrwa od 7 do 18 listopada.

„Mamy jedną Ojczyznę i jej winni jesteśmy służbę, ofiarę” – te słowa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego stanowią motto XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Uroczysta inauguracja XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, będzie miała miejsce 10 listopada o godz. 18 w bydgoskiej katedrze. Mszy Świętej przewodniczyć będzie biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który wręczy również honorowe statuetki „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”.

XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, dlatego program Tygodnia w sposób szczególny będzie akcentował ten Jubileusz. Jako motto Tygodnia przyjęto słowa Prymasa Tysiąclecia „Mamy jedną Ojczyznę i jej winni jesteśmy służbę, ofiarę”. Podczas seminarium „Polskie drogi do niepodległości” w dniach 12–14 listopada, nad którym patronat objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz w pozostałych spotkaniach zostaną pokazani twórcy odzyskanej niepodległości Polski, a także warunki polityczne i historyczne, które miały wpływ na jej odzyskanie. Program będzie realizowany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, w szkołach i kościołach bydgoskich, instytucjach kultury – m.in. w Pałacu Lubostroń i kinie „Adria”. Pragniemy zwrócić uwagę na duże wydarzenie artystyczne, którym będzie spektakl laserowy pt. „Historia Niepodległej Polski w 100-lecie niepodległości” (w 3 kościołach i w kinie „Adria” dla młodzieży). W spektaklu zostaną pokazane najważniejsze wydarzenia historyczne, które zaważyły o losach naszej Ojczyzny. Specjalnie na potrzeby tego spektaklu przygotowano ponad 200 obrazów i animacji laserowych przedstawiających wybitnych przywódców Polski, wydarzenia symbolizujące powstania i zrywy narodowościowe dążące do odzyskania niepodległości, przełomowe bitwy, które uchroniły nasz kraj przed najeźdźcami, wydarzenia polityczne, które zaważyły na losach naszego kraju, a także postacie kształtujące ducha patriotyzmu i dumy narodowej. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego została zaproszona do udziału w konkursie małych form teatralnych pn. „Niepodległa –w 100-lecie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, nad którym patronat objęli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Rektor Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej. Finał Konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych przedstawień będzie miał miejsce 8 listopada w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Podobnie jak w ubiegłych Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, odbędą się spotkania w zakładach karnych (dla osób odbywających wyroki) oraz w placówkach służby zdrowia.

Pełny i szczegółowy program obchodów
oraz serwis fotograficzny XXXVII TKCh na:
www.bydgoszcz24.pl
oraz program obchodów na stronie:
www.diecezja.bydgoszcz.pl