XXXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w XXXVI Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, który potrwa od 3 do 13 listopada.

Uroczysta inauguracja XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy będzie miała miejsce 4 listopada o godz. 18 w bydgoskiej katedrze. Mszy Świętej przewodniczyć będzie biskup ordynariusz Jan Tyrawa, który wręczy również honorowe statuetki „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”.

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zapraszamy do naszej parafii w niedzielę 5 listopada po Mszy św. o godz. 15:00 na spotkanie autorskie z pokazem multimedialnym Wincentego Łaszewskiego „Fatima – w 100-lecie objawień fatimskich. Czy prorocka misja Fatimy została zakończona”.

motto:wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb.”
św. brat Albert


BYDGOSKIE SPOTKANIA

Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ

                                                  


XXXVI TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W BYDGOSZCZY


3 – 13 listopada 2017 roku

 

Protektor:

Ksiądz Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej

Patroni Honorowi

Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rada Programowa:

Magdalena Bereda
Aleksander Grzybek

Urszula Guźlecka

Jolanta Kraszkiewicz
dr hab. Janusz Kutta prof. ndzw. KPWS, Prorektor KPWS

ks. prałat Józef Kubalewski

dr Grażyna Szabelska

prof. zw. dr hab. Jacek Woźny,  Rektor UKW

 

Partnerzy i współfinansowanie

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Miasto Bydgoszcz  

Fundacja Światło-Życie  

         

 

Patronat medialny:

 

TVP3 BYDGOSZCZ

Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA

Przewodnik Katolicki Diecezji Bydgoskiej

Portal internetowy „Katolicka Bydgoszcz”

 

Sejm ustanowił rok 2017 rokiem św. brata Alberta, Adama Chmielowskiego - w 130. rocznicę przywdziania habitu. Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb.…. Te słowa przyjęto jako motto XXXVI  Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy w roku 2017. Również patronem roku 2017 jest  bł. Honorat Koźmiński, kapucynw 100. rocznicę jego śmierci. Zamiarem organizatorów  jest przybliżenie szczególnie tych osób i ich  postaw uczestnikom Tygodnia Kultury w łączności z obchodzonymi rocznicami narodowymi  oraz narodowym  świętem  niepodległości w dniu 11 listopada.  W 2017 roku w Kościele katolickim jest świętowana 100. rocznica objawień Matki Boskiej w Fatimie, która zostanie zaakcentowana podczas Tygodnia.

 

                                                                  3 listopada, piątek

 

Duchowe przygotowanie do XXXVI TKCh – Szkoła modlitwy „Jezus dobry jak chleb – czy Eucharystia to modlitwa?”  ks. dr Janusz Tomczak – Szkoła Nowej Ewangelizacji

 godz.18.30 (w łączności ze mszą św.), OO Kapucyni – Kościół Klarysek, ul. Gdańska 2

 

4 listopada, sobota

 

- “Na tropach własnego serca ” – warsztaty dla wolontariatu młodzieżowegow Roku Św. Brata Alberta i  . Honorata Koźmińskiego  pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
- Bal Wolontariusza dla uczestników warsztatów.

Program warsztatów:
1.Trening intelektu – „Kto błędnie myśli będzie błędnie działał”
2.Trening serca – „Serce ma racje, których rozum nie zna”
3.Trening woli – „Ten kto nie potrafi sobie wydawać rozkazu, nie może wydawać go innym”
4.Trening relacji – ” Kto nie ma więzi, tego łatwo związać”
-Na tropach kobiecości – dzięki niej on staje się mężczyzną
-Na tropach męskości -  dzięki niemu ona staje się kobietą

Warsztaty będą poprowadzone przez Polską Fundację Zabezpieczenia Społecznego  ”ETOS „
(Zajęcia warsztatowe  obejmują  udział we wszystkich treningach, przewidziany posiłek dla uczestników warsztatów}.

godz. 9.00 – 19.00,  Pałac Młodzieży,  ul. Jagiellońska 27

„Zamieniłem pistolet na Różaniec” – świadectwo byłego gangstera z Pruszkowa.
godz. 11.00  ZK Strzelewo
godz.14.00  ZK Koronowo

- Inauguracja XXXVI TKCh w Katedrze Bydgoskiej pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana Tyrawy – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.
Koncert  w jubileusz 30.lecia istnienia chóru „Exsultate Deo ” parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w wykonaniu solistów i chóru  pod dyr. Romualda Rajsa
.
Wręczenie honorowych statuetek „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” za 2017 rok.

godz. 18.00, Katedra

 

Duchowe przygotowanie do XXXVI TKCh – Szkoła modlitwy „Jezus dobry jak chleb – czy Eucharystia to modlitwa?”  ks. dr Janusz Tomczak – Szkoła Nowej Ewangelizacji

godz.18.30 (w łączności ze mszą św.), OO Kapucyni – Kościół Klarysek, ul. Gdańska 2

 

5  listopada, niedziela

 

„Zamieniłem pistolet na Różaniec” – świadectwo byłego gangstera z Pruszkowa.
godz. 10.00 ZK  nr 1  w Grudziądzu

godz. 15.00  ZK dla kobiet w Grudziądzu

 

 Wincenty Łaszewski  Fatima – w 100. lecie objawień fatimskich.  Czy prorocka misja Fatimy została zakończona”-  spotkanie autorskie z pokazem multimedialnym

godz. 10.00, Sanktuarium Nowych Męczenników Wyżyny – Kościół Nawiedzenia

godz. 11.45 (po mszy św.)  Kaplica Centrum Onkologii

godz. 15.45, MB Fatimskiej

 

Skarby bydgoskiej architektury sakralnej” wykład dr hab. Piotra Piotra Bireckiego  UMK
godz. 17.00, Kościół Ewangelicko-Augsburski, parafia Zbawiciela w Bydgoszczy,

Luterańskie Centrum Parafialne, plac Zbawiciela 2 (wejście od ul. Warszawskiej.

 

Koncert Maryjny w 100. lecie objawień fatimskich w wykonaniu Jolanty Wagner (sopran)

z akompaniamentem Olga Wołkowa .
godz. 19.30, Matki Boskiej Fatimskiej


Spotkanie z poezją i pieśnią patriotyczną „Jeszcze Polska nie zginęła” – po mszy św. za Ojczyznę w wykonaniu Diakoni Społecznej Ruchu Światło-Życie
godz. 18.00, par. O. Maksymiliana  Kolbe ul. Kolibrowa 5 Bydgoszcz, Osowa Góra.

 

Duchowe przygotowanie do XXXVI TKCh – Szkoła modlitwy „Jezus dobry jak chleb – czy Eucharystia to modlitwa?”  ks. dr Janusz Tomczak – Szkoła Nowej Ewangelizacji

godz.18.30 (w łączności ze mszą św.), OO Kapucyni – Kościół Klarysek, ul. Gdańska 2

 

6  listopada, poniedziałek

 

„Nim Świt Obudzi Noc” program poetycko – wokalno – muzyczny. udział biorą: Teatr Form Różnych „Nasza Klasa” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy,

Marta Kaczmarek – śpiew i gitara, Henryk Drążek – trąbka, reżyseria Teresa Wądzińska
godz.11:00, Dom Dziennego Pobytu  „Senior” w Bydgoszczy ul Jodłowa 14

 

 „…Człowiek jeżeli jest już poratowany, trzeba mu otworzyć  furtkę do wyjścia z nędzy”
Seminarium w Roku św. Brata Alberta i
 bł. Honorata Koźmińskiego „Bezdomność – diagnoza i dobre praktyki pomocy”  pod patronatem prof. dra hab. Jacka Woźnego rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  Moderator dr  Grażyna Szabelska,  radna Rady Miasta Bydgoszczy, Wprowadzenie: „Analiza przyczyn, próba diagnozy i perspektywy rozwiązań problemu  bezdomności”.

Uczestnicy panelu:

- dr hab. Halina Guzy – Steinke prof. UKW,  Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- prof. dr hab. Małgorzata Basińska UKW , „Osobowościowe aspekty bezdomności”

- dr Anna Rutkowska UKW „Refleksja na temat użyteczności modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” 

- dr Magdalena Wędzińska UKW, „Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności”.
-
Dorota Hass, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Kujawko- Pomorski Urząd Wojewódzki
„Formy instytucjonalnego wsparcia i przeciwdziałania bezdomności w województwie kujawsko – pomorskim”.

- Renata Dębińska, dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
„Formy, zakres i skuteczność pomocy osobom bezdomnym w Bydgoszczy”.

- ks. Maciej Kulczyński, Caritas Diecezji  Bydgoskiej Caritas  w służbie osobom bezdomnym.

ks. Stanisław Bar, Zgromadzenie Księży Misjonarzy „Wizja pomocy drugiemu człowiekowi
w Bydgoskim Stowarzyszeniu Miłosierdzia”

- s. Magdalena Bella, Zgromadzenie Sióstr Albertynek „Podstawowe, alternatywne i holistyczne formy pomocy osobom bezdomnym”.

- Leszek Walczak NSZZ „Solidarność“ Region Bydgoski, „Wykluczenie społeczne a bezdomność”.

- o. Mieczysław Łusiak Bydgoski Ośrodek Solidarności Społecznej, „Psychologiczno-duchowe przyczyny bezdomności”.

- Beata Zielińska Fundacja  Inkubator Społeczny, „Mieszkania wspierane jako alternatywna forma pomocy osobom bezdomnym”.

- Anna Stranz,  Stowarzyszenie Bractwo Więzienne „Spirala wykluczenia

- Paweł Cwynar „Świadectwo  wychodzenia  z  bezdomności”.

Seminarium będzie towarzyszyć wystawa fotografii „Wszyscy bywamy żebrakami”

autorzy fotografii: ks. Maciej Kulczyński, Jacek Soliński, Mieczysław Franaszek
Wprowadzenie do ekspozycji:    Jacek Soliński Galeria Autorska,
Interpretacja tekstów: Mieczysław Franaszek

godz. 11.00 -14.00, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szymanowskiego 3

 

7 listopada, wtorek

Zamieniłem pistolet na Różaniec – świadectwo byłego gangstera Pawła Cwynara
godz.10.00 Zakład Karny Potulice
godz.16.00 OZ AŚ w Bydgoszczy

- „Wojenna dziewczyna – ballada o Ali” (bydgoszczance Urszuli Tauer, ps. okupacyjny „Ala”. Była kurierką w czasie wojny, łączniczką w Powstaniu Warszawskim; odznaczona najwyższymi odznaczeniami państwowymi za swoją odwagę  - spotkanie z Urszulą Guźlecką autorem i reżyserem filmuBallada o Ali” z pokazem filmu.

godz. 10.40,  Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 63

godz. 12.20, Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy  ul. Konarskiego 5  

„Zakony, których nie mogło być widać. Córki bł. o. H.Koźmińskiego i abpa W. Kluczyńskiego”
Prelekcja ks. dr Michała Damazyna
godz. 19.15, Klub Inteligencji Katolickiej (OO Jezuici) pl Kościeleckich

8 listopada, środa

Zamieniłem pistolet na Różaniec – świadectwo byłego gangstera Pawła Cwynara
10.00 ZK w Fordonie
13.00 Pałac Młodzieży
17.00 ZK w Inowrocławiu

- Wystawa retrospektywna grafik i obrazów Jacka Solińskiego pt.”Dzień,  jak tchnienie wiatru”,  dedykowana żonie Magdalenie. Wprowadzenie do wystawy: Piotr Siemaszko. Podczas wernisażu wystąpi Jędrzej Kubiak (gitara rezofoniczna).
godz. 18.00,  Galeria Biblioteki UKW, Bydgoszcz, ul. Karola  Szymanowskiego 3

  

9 listopada, czwartek

 

„Muzyka balsam dla duszy i  ciała” - utwory epoki renesansu i baroku. Koncert młodzieżowego  Zespołu Muzyki Dawnej „Sempre Musica” przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 3. Przygotowanie i prowadzenie Dorota Rezmer

godz. 9.30 Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, ul. Łomżyńska

godz. 11.00 Hospicjum im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

 

„Nim Świt Obudzi Noc” program poetycko – wokalno – muzyczny. udział biorą: Teatr Form Różnych „Nasza Klasa” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy,

Marta Kaczmarek – śpiew i gitara, Henryk Drążek – trąbka, reżyseria Teresa Wądzińska

godz. 10:30 Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy ul. Mińska1

-Spektakl słowno-muzyczny „W hołdzie Biało-Czerwonej” - w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.  Scenariusz i przygotowanie Małgorzata Kumkowska.

godz. 11.00 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5

„Sacrum i profanum w przestrzeni więzienia” o. dr. Jan Pol – dyrektor Biura Naczelnego Kapelana Więziennictwa. Zamieniłem pistolet na Różaniec – świadectwo byłego gangstera Pawła Cwynara. Spotkanie panelowe z udziałem bydgoskich Wspólnot: „Byłem w więzieniu a przyszliście do mnie”
19.00 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej, ul. Grodzka 18

10  listopada, piątek

 Józef Piłsudski – Niezłomny bojownik w walkach o niepodległość” - prelekcja dr Stefana Pastuszewskiego

   godz. 9.50  Zespół Szkół Licealnych nr 5 ul. Szarych Szeregów 2a

 

- Brat i Siostra naszego Boga – duchowi przyjaciele świętego Jana Pawła II” Spotkanie  z Pawłem  Zuchniewiczem, dziennikarzem, autorem książek, dźwiękowych reportaży, autorem książki  „Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej”.

godz. 8.00 Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy ul. Toruńska 44

 

Zamieniłem pistolet na Różaniec – świadectwo byłego gangstera Pawła Cwynara
godz.10.00 Zespół Szkół Nr 12 ul. Stawowa 41
godz.13.00 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 6

- „Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim” Spotkanie  z Pawłem  Zuchniewiczem – dziennikarzem, autorem książek, dźwiękowych reportaży i słuchowisk poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II.
godz. 10.30 Sanktuarium Nowych Męczenników Kościół Nawiedzenia, ks. Jerzego Popiełuszki 3
godz.12.20   Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Świętej Trójcy 37

Naśladować Chrystusa – dzielić się Ewangelią jak chlebem, nabożeństwo ekumeniczne z modlitwą w intencji XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
godz. 16.00 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, parafia Opatrzności Bożej, ul. Pomorska 41

 

Agapa ekumeniczna z wykładem Reformacja niejedno ma imię ks. dr Edwarda Puśleckiego (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Warszawa).

 godz. 17.00 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, parafia Opatrzności Bożej, ul. Pomorska 41

 

- Uroczystości religijno-patriotyczne przy pomniku 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich,

wieczornica w Domu Parafialnym
godz. 17.00, Chrystusa Króla, ul. Lotników 1

- Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. „Wieczorne Polaków śpiewanie”
godz. 17.00, par. św. Apostołów Piotra i Pawła (pl. Wolności)

- Msza św. za Ojczyznę.  Spotkanie z poezją i pieśnią patriotyczną „Jeszcze Polska nie zginęła” –  w wykonaniu Diakoni Społecznej Ruchu Światło-Życie
godz. 18.00, OO. Jezuici, pl. Kościeleckich 7

„Nie zmarnuj życia, ono jest w twoich dłoniach”.  Warto spojrzeć na swoją przeszłość, czego dokonaliśmy …. Do rozmowy zapraszają autorzy książki ” SANKOFA „: Magdalena Pajkowska - żona, mama, dziennikarka  i o. Tomasz Gaj – dominikanin, psychoterapeuta.

godz. 18.30, Bazylika św. Wincentego a Paulo (kaplica św. Krzyża)

 

 

11 listopada, sobota

 

Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana Tyrawy – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej
i uroczystości patriotyczne w 99. rocznicę  Odzyskania  Niepodległości  z udziałem  Chóru Katedralnego
pod dyrekcją prof. Mariusza Kończala

godz. 11.00, Katedra Bydgoska

 

 ” Rola Jasnej Góry w budzeniu ducha narodowego Polaków” ks. dr Mariusz Kuciński prof. KPSW Centrum Studiów Ratzingera KPSW.
„Wiara, Nadzieja, Miłość” koncert Jolanty Wagner  sopran. Przy fortepianie Olga Wołkowa.
godz. 17.00, Pałac w Lubostroniu

Koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu chóru parafii św. Mikołaja pod dyrekcją pani Nadii Snihir.
godz. 17.00 Autokefaliczny Kościół Prawosławny, par. św. Mikołaja Cudotwórcy, ul. Nowy Rynek 5

 godz. 17.30 Prelekcja „Drogi do niepodległości Polskí”  – dr hab. Janusz  Kutta prof. KPSW
Oprawa muzyczna Mszy św. za Ojczyznę, po mszy Koncert Pieśni Patriotycznych „Tobie Polsko” w wykonaniu solistów i chóru ”Exsultate Deo” pod dyr. Romualda Rajsa.
godz. 18.00 ,  Sanktuarium Nowych Męczenników, ks. Jerzego Popiełuszki 3

„I Bydgoski Bal Niepodległości”-  przy dobrej muzyce, wspólnie śpiewając pieśni patriotyczne świętować będziemy rocznicę odrodzenia w 1918 roku wolnej Polski. Organizator Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie. (Wszelkie informacje o balu dostępne są na stronie: www.dk.bydgoszcz.pl).
godz.19.00 Hotel Holiday Inn ul. Grodzka 36 

12 listopada, niedziela

 Koncert kameralny „Muzyka z różnych stron świata”. wykonawcy: Maciej Drapiński – akordeon,  Ewa Sawoszczuk – organy ( po mszy św.) 
godz. 11.45 Kaplica Centrum Onkologii

 

Koncert w wykonaniu Kawartetu Smyczkowego ArtON pod kierunkiem prof. Bolesława Siarkiewicza
godz. 11.30 (po mszy św.) par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  ul. Ugory 16

godz. 18.45 św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ul. Sikorskiego 8 (Fordon)


Oprawa muzyczna Mszy św. dziękczynnej w Jubileusz 30. lecia istnienia chóru „Exsultate Deo
i koncert chóru z udziałem solistów: Agnieszki Olszewskiej, Beaty Bobińskiej i Wiesława Raczkowskiego pod dyr. Romualda Rajsa.
godz. 13.00, Sanktuarium Nowych Męczenników Wyżyny


 Koncert kameralny „Te Deum”- najpiękniejsze marsze, aranżacje utworów J.S. Bacha oraz innych wielkich mistrzów.  Ewa Sawoszczuk – organy, Janusz Bobiński – trąbka, Beata Bobińska – sopran

godz. 17.00, par.  Bożego Ciała

 

13. listopada, poniedziałek

Oprawa muzyczna Mszy św. w odpust Św. Polskich Braci Męczenników w wykonaniu chóru „Exsultate Deo” pod dyr. Romualda Rajsa.
godz. 18.00, kościół pw. Świętych Polskich Braci Męczenników

Komitet organizacyjny XXXVI TKCh:

 

Magdalena Bereda – zastępca Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
Andrzej Budziak – dyrektor Pałacu w Lubostroniu

Aleksander Grzybek – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów XXXVI TKCh,

senior Domu Bydgoskiego Archikonfraterni Literackiej

Urszula Guźlecka - dziennikarz Telewizji Polskiej SA Oddział w Bydgoszczy

Jolanta Kraszkiewicz – zastępca Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Ks. prałat Józef Kubalewski - asystent kościelny XXXVI TKCh, proboszcz parafii pw. Św.  Polskich Braci Męczenników

Marek Kulka – Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Barbara Maklakiewicz – zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Ks. Janusz Olszański – przewodniczący Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiej Rady

Ekumenicznej

Tadeusz Pikul - sekretarz Komitetu Organizacyjnego XXXVI TKCh,

Anna Stranz – prezes zarządu Stowarzyszenia „BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA

dr Grażyna Szabelska – radna Rady Miasta  Bydgoszczy

Albin Zieliński – Archikonfraternia Literacka Dom w Bydgoszczy

 

 

Sekretariat XXXVI TKCh: (kontakt tel. w godzinach 10.00 – 18.00)

Tadeusz Pikul, tel. 505 477 301, meczennicy@wp.pl

 

 

Pełny program obchodów i serwis fotograficzny XXXVI TKCh
jest zamieszczony na stronie:
www.katolicka.bydgoszcz.pl

  oraz program obchodów na stronie: www.diecezja.bydgoszcz.pl;