UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)

Uroczystość Bożego Ciała przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Papież Urban IV ustanawia tę uroczystość bullą Transisturus i określa ją jako pamiątkę bardziej uroczystą i świąteczną w porównaniu z sakramentalną pamiątką, sprawowaną w codziennej Eucharystii.  W Polsce diecezja krakowska była pierwszą diecezją, w której wprowadzono uroczystość Bożego Ciała. Było to w 1320 r. Śpiew Ewangelii przy czterech ołtarzach pojawia się w diecezji płockiej około 1430 r. Zakorzeniona nazwa Boże Ciało (chociaż Mszał Rzymski łączy Ciało i Krew Chrystusa) kładzie akcent na boskość Chrystusa. Procesje eucharystyczne, które w tym dniu wychodzą na ulice miast przypominają wiernym, że są zobowiązani do głoszenia Chrystusa.

BOŻE CIAŁO W NASZEJ PARAFII:

  • Msze św. sprawowane będą o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 – po której wyruszy procesja eucharystyczna, po procesji i o godz. 18:30.

  • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 6:00

  • Różaniec odmawiany będzie po Mszy św. o godz. 6:30 tajemnice bolesne, po Mszy św. o godz. 8:00 tajemnice chwalebne, po Mszy św. o godz. 9:30 tajemnice radosne i o godz. 17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec tajemnice światła.

  • Trasa procesji Bożego Ciała przebiegać będzie ulicami od kościoła ul. Ogrody, ul. Ku Wiatrakom, ul. Siedleckiego, ul. Nowowiejskiego i ul. Ogrody do kościoła. Przy kościele zakończenie procesji.

Ołtarze usytuowane będą:

  • I ul. Ku Wiatrakom i Zofii Nałkowskiej – przygotowuje Legion Maryi

  • II ul. A. G. Siedleckiego 21 – przygotowuje Apostolstwo Dobrej Śmierci

  • III ul. A .G. Siedleckiego 7 – przygotowuje Ruch Szensztacki

  • IV ul. Ogrody 19 – przygotowuje Żywy Różaniec

Za udział w uroczystym śpiewie „Przed tak Wielkim Sakramentem” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Dziewczynki chętne do sypania kwiatków i chłopcy chętni do niesienia poduszek zapraszamy na próbę w środę po Mszy św. o godz. 17:00.

Parafian mieszkających przy trasie procesji prosimy o wystrój okien dając tym świadectwo naszej wierze w Eucharystię, a liczny udział i śpiew niech będzie uwielbieniem Chrystusa Eucharystycznego, błogosławiącego mieszkańcom.

W Oktawie Bożego Ciała codziennie procesja eucharystyczna wokół kościoła po Mszy świętej o godz. 18:30.