Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W sobotę, 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przeżywać będziemy Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele oraz pierwszą rocznicę konsekracji naszej Świątyni

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Program dnia:

  • Godz. 6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  • Msze św. sprawowane będą o godz. 6:30, 8:00, 10:30, 15:00, 17:00 i 18:30
  • O GODZ. 10:30 MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA W PIERWSZĄ ROCZNICĘ KONSEKRACJI NASZEJ ŚWIĄTYNI I PODNIESIENIA DO GODNOŚCI SANKTUARIUM Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA, NA KTÓRĄ BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKICH PARAFIAN ZAPRASZAMY!
  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8:00 do godz. 10:00, po Mszy św. o godz. 10:30 do godz. 15:00 oraz po Mszy św. o godz. 15:00 do godz. 17:00.
  • Różaniec odmawiany będzie po Mszy św. o godz. 8:00 tajemnice chwalebne, o godz. 12:00 tajemnice radosne, po Mszy św. o godz. 15:00 tajemnice światła i o godz. 18:00 tajemnice bolesne
  • Godz. 12:00 – 13:00 to czas Łaski