Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W piątek, 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przeżywać będziemy Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele oraz Uroczystość konsekracji naszego kościoła.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Program dnia:

  • Godz. 6:00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  • Msze św. sprawowane będą o godz. 6:30, 8:00, 11:00, 15:00 i o godz. 18:00 KONSEKRACJA KOŚCIOŁA
  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 8:00 do godz. 11:00, po Mszy św. o godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz po Mszy św. o godz. 15:00 do godz. 17:00.
  • Różaniec odmawiany będzie po Mszy św. o godz. 6:30 tajemnice chwalebne, po Mszy św. o godz. 8:00 tajemnice radosne, o godz. 12:00 tajemnice bolesne i po Mszy św. o godz. 15:00 tajemnice światła.
  • Godz. 12:00 – 13:00 to czas Łaski
  • Godz. 14:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • Godz. 18:00 UROCZYSTOŚĆ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA