Uroczystość NMP Matki Pięknej Miłości – głównej Patronki Diecezji