Sakrament Bierzmowania 2017

W dniu 13 maja 2017 roku, w 100-tną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej w naszym Kościele odbyła się uroczystość przyjęcia przez naszą młodzież Sakramentu Bierzmowania z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu. W tym roku do bierzmowania przystąpiło 51 młodych.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną. Na obrzęd bierzmowania składa się uczynienie olejem Krzyżma znaku krzyża na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa oraz znak pokoju. To w trakcie wykonywania tych gestów na bierzmowanych zstępuje Duch Święty ze swoimi darami – mądrością, rozumem, umiejętnością, bojaźnią Bożą, radą, męstwem i pobożnością.