Zgodnie z gorącym życzeniem Ojca Świętego, miesiąc maj będzie poświęcony maratonowi modlitewnemu pod hasłem „Kościół modlił się nieustannie do Boga” (Dz 12,5) – podała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Inicjatywa ta obejmie w sposób szczególny wszystkie sanktuaria świata, aby stały się miejscami promowania wśród wiernych, rodzin i wspólnot modlitwy różańcowej w intencji ustania pandemii.

Modlić się będziemy wspólnie codziennymi intencjami podczas różańca i nabożeństwa majowego.

Intencje modlitewne

Każdego dnia w Bazylice św. Piotra: Za cierpiącą ludzkość

W sanktuariach maryjnych:

 1. Za zmarłych
 2. Za tych, którzy nie mogą odwiedzić swoich bliskich
 3. Za zarażonych i chorych
 4. Za kobiety w stanie błogosławionym i nienarodzonych
 5. Za dzieci i nastolatków
 6. Za młodzież
 7. Za rodziny
 8. Za pracowników mediów
 9. Za ludzi w podeszłym wieku
 10. Za osoby niepełnosprawne
 11. Za ubogich, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 12. Za osoby samotne i pozbawione nadziei
 13. Za więźniów
 14. Za naukowców i badawcze instytuty medyczne
 15. Za migrantów
 16. Za ofiary przemocy i handlu ludźmi
 17. Za rządzących państwami i kierujących organizacjami międzynarodowymi
 18. Za lekarzy i pielęgniarki
 19. Za narody ogarnięte wojną i o pokój na świecie
 20. Za farmaceutów i personel medyczny
 21. Za pracowników opieki społecznej
 22. Za wolontariuszy
 23. Za policjantów, żołnierzy i strażaków
 24. Za wykonujących niezbędne usługi
 25. Za nauczycieli, uczniów i pedagogów
 26. Za pracowników i przedsiębiorców
 27. Za bezrobotnych
 28. Za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów
 29. Za osoby konsekrowane
 30. Za Kościół
 31. O zakończenie pandemii i powrót do życia społecznego i zawodowego