Syn naszej parafii, kapucyn, brat Krzysztof Fabich w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 16 maja w kościele św. Franciszka na Poczekajce w Lublinie przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. bp Józefa Wróbla SCJ. Do święceń kapłańskich przygotowywał się 10 lat.

Swoją Mszę Św. prymicyjną o. Krzysztof odprawi w naszym Sanktuarium w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (w niedzielę 30 maja) o godz. 12:30. Na zakończenie Mszy Św. udzieli także prymicyjnego błogosławieństwa, z którym związana jest łaska odpustu zupełnego. Msza Św. Prymicyjna będzie dostępna na żywo na naszym FB parafialnym.

Ojcu Krzysztofowi życzymy wszelkich łask i darów od Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, opieki Najświętszej Maryi Panny oraz wierności Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Rodzicom Neoprezbitera gratulujemy i obejmujemy ich naszą modlitwą, życząc im, aby Boże błogosławieństwo nie odstępowało od ich domu i rodziny. Pamiętajmy również o modlitwie o nowe, liczne, dobre, święte powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.