NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
23.05.2021  
6:30 † Leszek Woźny 23 GR
8:00 † 1 r./śm. Paweł Frydrych i ojciec Henryk
9:30 † Henryk Matuszak w 13 r./śm. i rodzice z obojga stron
11:00 † O łaskę nieba dla Heleny, Danuty, Krystyny, Wacława, Ludwiki, Mieczysława, Janusza i zm. z rodziny Piotrowskich, Lewandowskich, Gostańskich, Musiałowskich, Zimniewiczów, Rembowieckich, Klimczewskich i Pisarek
12:30 Dziękczynna Panu Bogu za przeżyte 53 lata w sakramentalnym związku małżeńskim Danuty i Wacława z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla całej rodziny oraz w 15 r./urodzin wnuczki Ani z prośbą o pomyślne zdanie egzaminów i dobry wybór drogi życia
15:00 † 11 r./śm. Stanisława (k), Franciszka (k) i Florian oraz Ryszard
18:30 W intencjach czcicieli św. O. Pio
 PONIEDZIAŁEK
24.05.2021
Święto NMP Matki Kościoła
7:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i dary Ducha Św. w r./święceń kapłańskich ks. Piotra
17:00 † Leszek Woźny 24 GR
18:30 † Józef Guza
18:30 † Krystyna Kotulak. Intencja od Fordońskiego Zakładu Pogrzebowego
WTOREK
25.05.2021  
7:00 Agnieszka Lewandowska w 40 r./śm. i zm. z rodziny
7:45 pogrzebowa Edmund Cieśliński
17:00 † Leszek Woźny 25 GR
18:30 † Rodzice Irena i Tadeusz Znajmieccy oraz dziadkowie. Intencja od córki Danuty
18:30 † Stanisław Miłański. Intencja od Fordońskiego Zakładu Pogrzebowego
ŚRODA
26.05.2021
Wspomnienie św. Filipa Neri
7:00 Wacław Ankudowicz w r./śm.
17:00 † Teresa Lach w 84 r./urodzin. Intencja od męża i syna Tomasza i Zbigniewa z rodziną 17:00 † Anna Smul z okazji Dnia Matki      
18:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Elżbiety, Zbigniewa, Joanny i Małgorzaty
18:30 † Leszek Woźny 26 GR
CZWARTEK
27.05.2021
Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7:00 Za Parafian
17:00 † Leszek Woźny 27 GR
17:00 † Jan Nicpoń. Intencja od rodziny Karczmarz z Rabinowa
18:30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Ewy Cerajewskiej w 72 r./urodzin
PIĄTEK
28.05.2021  
7:00 Paweł Kilichowski w jego dniu urodzin. Intencja od mamy
17:00 † Klara i Czesław Duda, Ryszard Stzrelecki, zm. z rodziny Duda, Strzeleckich, Pluskwa, Zagrodzkich i Kowalskich i dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 † Leszek Woźny 28 GR
18:30 † Elżbieta i Kazimierz Zygmunt (nazwisko)
SOBOTA
29.05.2021
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
7:00 Z podziękowaniem Panu Bogu za 14 lat trzeźwości Waldemara z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalszą drogę trzeźwości i dla całej rodziny
7:00 † Jarosław Granatowicz w 15 r,/śm. oraz rodzice z obojga stron
17:00 † Leszek Woźny 29 GR
17:00 † Leon Trępała. Intencja od córki Aliny i męża Witolda
18:30 † Bernard Różański i Zdzisława Bielawska
NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
30.05.2021  
6:30 † Wacław i Rozalia Góreccy
8:00 † 9 r./śm. Zdzisława Kowalewska
9:30 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 † Janina Barańska, jej rodzice i rodzeństwo oraz zm. z rodziny
12:30 Msza Święta Prymicyjna Neoprezbitera o. Krzysztofa Fabicha
15:00 † Leszek Woźny 30 GR
18:30 † 28 r./śm. Jadwiga Florczak. Intencja od syna z rodziną

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych.