Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej zaprasza wszystkich, którzy odczytują w swoim sercu głos powołania do Chrystusowego kapłaństwa. Kandydaci mogą zgłaszać się na rozmowę rekrutacyjną dzwoniąc pod numer telefonu 696 784 228.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz.

Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Ukaż mi Twoją wolę i użycz mi też siły, by pójść wytrwale za Tobą. Amen.