Przypominamy, że wybierając się do kościoła należy pamiętać o stroju godnym tego miejsca. Należy pamiętać o tym, że świątynia nie jest miejscem rekreacji lecz kultu. Nasz strój w kościele świadczy o nas jako chrześcijanach. Zbyt skąpy ubiór może rozpraszać innych wiernych i przeszkadzać im w przeżywaniu liturgii. Św. Ojciec Pio nie tolerował nieskromnych strojów. Na drzwiach kościoła wywiesił afisz: ”Kościół jest domem Bożym. Wstęp wzbroniony mężczyznom z obnażonymi ramionami lub w szortach. Wstęp wzbroniony kobietom w krótkich sukienkach, z głębokimi dekoltami, pozbawionymi rękawów lub nieskromnych”.

Pamiętaj!

  1. Ubierz się stosowanie.
  2. Wyłącz komórkę.
  3. Przedstaw Bogu swoje prośby.
  4. Przeżyj w skupieniu Mszę Świętą.
  5. Nie przeszkadzaj innym.
  6. Porozmawiaj z ludźmi po Mszy Świętej.