We wtorek (25 lipca) będziemy wspominać św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszy św. o godz. 18:00 odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Pojazdy prosimy ustawiać na chodniku wokół kościoła i przy ulicy Ogrody.

ŚWIĘTY KRZYSZTOFIE, módl się za nami!

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co “niosący Chrystusa”. O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.
Istnieje wiele legend o nim. Jena z nich głosi, że przez wiele lat służył możnym tego świata. Kiedy jednak zapoznał się z nauką chrześcijańską przyjął chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia za swój grzeszny żywot postanowił zamieszkać nad Jordanem, by przenosić pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał – zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: “Kto jesteś, Dziecię?” Otrzymał odpowiedź: “Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat”. Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa.

Modlitwa kierowcy do św. Krzysztofa

O Panie,

Daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,

bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto,

spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć

od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich

i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś,

wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen.

“Dekalog Kierowcy”

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

  1. Nie będziesz egoistą na drodze,
  2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi,
  3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować,
  4. Szanuj pieszych,
  5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy,
  6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny,
  7. Nie bądź brawurowy w prędkości,
  8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo,
  9. Pomagaj potrzebującym na drodze,
  10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji.