1 sierpnia 1944 r. Warszawiacy rozpoczęli heroiczną walkę o wolność stolicy. Była to największa zbrojna akcja podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące.
O godz. 17.00 “godzina W” w stolicy, ale też wielu innych miastach, zawyją syreny. Polacy zatrzymają się na minutę. To symboliczny moment.
Do walki z niemieckim okupantem stanęło ok. 40- 50 tys. powstańców. W czasie walk o Warszawę zginęło około 18 tys. powstańców, natomiast 25 tys. zostało rannych.
Pamiętajmy o modlitwie za wszystkich, którzy przez 63 dni powstania walczyli o wolność Warszawy i Ojczyzny: o zdrowie i wszelką pomyślność dla żyjących, a dla poległych i zmarłych o radość wieczną.

Wszechmogący i miłosierny Boże spraw, aby Ci, którzy polegli w walkach ulicznych i pod gruzami walących się domów, zostali przyjęci do domu Ojca. Żyjących bohaterów Powstania Warszawskiego obdarz zdrowiem, aby jak najdłużej mogli świadczyć o potędze miłości Boga i Ojczyzny, która jest silniejsza niż śmierć. Udziel nam wszystkim daru pokoju, zgody i solidarności w budowaniu naszego „dziś” z myślą o tym, co będzie jutro i pojutrze. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwa wypowiedziana przy pomniku Gloria Victis przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka w 2020 roku