Imię nowego Biskupa Diecezji Bydgoskiej ma być wymienianie podczas każdej Mszy Świętej sprawowanej na terenie Diecezji Bydgoskiej – od momentu kanonicznego objęcia przez niego diecezji, czyli od 28 września, od godz. 16.

W modlitwie wstawienniczej za Kościół w np. II Modlitwie eucharystycznej, po słowach: „razem z naszym papieżem Franciszkiem” dodaje się: „naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem”. W każdej Modlitwie eucharystycznej wspomniane formuły należy odpowiednio dostosować, biorąc pod uwagę prawidła gramatyki.