28. NIEDZIELA ZWYKŁA
10.10.2021

Dzień Papieski
6:30 Z podziękowaniem Panu Bogu za przeżyte 55 lat w sakramentalnym związku małżeńskim Wandy i Bogdana Janus z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jubilatów na kolejne lata życia
8:00 † Mąż Marian Borzykowski – o łaskę nieba i radość życia wiecznego. Intencja od żony Zofii
9:30 † Antonina, Kazimierz Jankowscy i Anna Piechowiak
11:00 † Andrzej Wachowski. Intencja od sąsiadów
12:30 Dziękczynna Panu Bogu za otrzymane łaski w 55 rocznicę sakramentu małżeństwa Joanny i Bogdana z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na kolejne lata życia dla Jubilatów oraz dla Łucji w 93 r./urodzin
15:00 † Jadwiga Trempała – o życie wieczne w niebie. Intencja od córki Aliny i Witolda
18:30 † Jan Nawrocki 10 GR
PONIEDZIAŁEK
11.10.2021

 
7:00 † Rodzice: Leon i Maria Bukowscy, Jacek i Zofia Przybylak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 † Wanda Żurawska. Intencja od p. Lipa i p. Góziół
17:00 † Rodzice: Anna i Julian Majdan, Marek i Felicja Staniewscy
18:30 † Jan Nawrocki 11 GR
WTOREK
12.10.2021  
7:00 † Jadwiga i Leon Trempała – o radość życia wiecznego i łaskę nieba. Intencja od Celiny i Andrzeja
17:00 O odmianę serc i uratowanie małżeństwa Lucyny i Pawła z czworgiem dzieci
18:30 † Jan Nawrocki 12 GR
18:30 † Rodzice: Władysława i Józef i bracia: Henryk, Stanisław i Bogdan oraz zm. z rodziny
ŚRODA
13.10.2021
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego  
Dzień Fatimski
7:00 † Edmund w 20 r./śm., Jadwiga i Leokadia oraz zm. z rodziny Kemnitz – o Boże miłosierdzie
17:00 Wynagradzająca za bezmiar obelg rzucanych na Pana w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza i na Jego Przenajświętszą Matkę. Intencja od Wojowników Maryi
17:00 † Henryka Krupińska i rodzice z obojga stron oraz zm. z ich rodzin
18:30 † Jan Nawrocki 13 GR  
CZWARTEK
14.10.2021
Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque
7:00 † Rodzice: Halina i Feliks Chmielewscy i zm. z rodziny
17:00 † Rodzice: Anna i Józef
17:00 † Konrad Lesze i zm. z rodziny z obojga stron
18:30 † Jan Nawrocki 14 GR
PIĄTEK
15.10.2021
Wspomnienie św. Teresy od Jezusa
7:00 † Piotr Osiak w 1 r./śm.
17:00 † 3 r./śm. Ryszard i syn Marek – o łaskę nieba
18:30 † Jadwiga Paterek i rodzice z obojga stron
18:30 † Jan Nawrocki 15 GR
SOBOTA
16.10.2021
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
7:00 † Jan Nawrocki 16 GR
17:00 † Rodzice: Jadwiga i Stanisław Zabroccy
18:30 W intencji Ojczyzny, Kościoła, Radia Maryja i Telewizji Trwam
18:30 † 25 r./śm. Leszek Cegiel i zm. z rodziny
29. NIEDZIELA ZWYKŁA
17.10.2021  
6:30 † Zofia, Ewa, Marian i Wincenty Berdychowie
8:00 † Irena i Edmund Jakubowscy – o miłosierdzie Boże i łaskę nieba
9:30 † Józef Guliński w 8 r./śm., Jadwiga Gulińska, Tadeusz Gołata i Sabina Uklejewska
11:00 † Piotr Banach w r./śm., jego żona Łucja, córka Krystyna Damazyn oraz Józefina i Józef Zakrzewscy i zm. z ich rodzin
12:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 51 rocznicę sakramentu małżeństwa dla Małgorzaty i Kazimierza Zadłużnych na dalsze wspólne lata życia, a dla ich córki: s. zakonnej Vianneyi o potrzebne łaski Boże i dary Ducha Św. w pracy na misjach. Intencja od przyjaciół
15:00 † Jan Nawrocki 17 GR
18:30 † Teresa Kempińska w 9 r./śm.

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych.