We wtorek (19 października) przypada 37. Rocznica Męczeńskiej Śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Tego dnia zapraszamy na (krótki) pielgrzymi szlak z naszego Sanktuarium do Sanktuarium Świętych Polskich Braci Męczenników (ul. Popiełuszki 3). To z tej świątyni kapelan Solidarności ruszył w swoją ostatnią podróż do Warszawy, gdzie już nie dotarł. Wyjście o godz. 16:15 sprzed naszego Sanktuarium. O godz. 17:00 różaniec z rozważaniami bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a o godz. 18:00 Msza św. z prośbą o rychłą kanonizację błogosławionego kapłana-męczennika. Serdecznie zapraszamy! Pielgrzymkę poprowadzi ks. Sławomir.


Bł. Jerzy Popiełuszko, syn ziemi podlaskiej, ur. 14 września 1947 we wsi Okopy, wyświecony na prezbitera w Warszawie 28 maja 1972 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Gorliwy duszpasterz ludzi pracy, służby zdrowia, ludzi chorych, ubogich i prześladowanych. Jako rezydent przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (1980-1984) wsławił się odprawianiem Mszy św. za Ojczyznę. W trudnym okresie dziejów Ojczyzny wszystkich ludzi, bez wyjątku, obejmował pasterską miłością nawołując do pojednania, aby zło dobrem zwyciężać. Zamordowany za wiarę i Kościół przez oficerów Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984. Męczennik reżimu komunistycznego. Od chwili śmierci cieszy się wyjątkową czcią wiernych. Do jego grobu przybyło ponad 18 milionów ludzi, w tym papież Jan Paweł II (14.06.1987) i kard. Joseph Ratzinger (25.05.2002), (papież Benedykt XVI). Beatyfikowany w Warszawie w niedzielę 6 czerwca 2010 r. Błogosławiony Jerzy daje nam przykład wytrwania w wierze, miłości do Kościoła i troski o bliźnich. Wspomnienie liturgiczne 19 października. (Za Mszał Rzymski) 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski _____, o którą z ufnością Ciebie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


W Górsku znajduje się pomnik ustawiony w 2000 r. w prawdopodobnym miejscu uprowadzenia przez funkcjonariuszy SB ks. Jerzego Popiełuszki 19 października 1984 r., przy drodze nr 80 Toruń-Bydgoszcz. Wykonany ze szlachetnego, zbrojonego betonu monument ma kształt pochylonego “dźwigającego się” z ziemi krzyża. Pod nim znajdują się słowa “Kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój”. W listopadzie 2000 r. obelisk odsłoniła matka księdza – Marianna Popiełuszko. Krzyż poświęcił bp toruński Andrzej Suski.