Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Kościołowi błogosławionego Stefana, biskupa, pasterza dobrego i mężnego; spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy służyli tylko Tobie, Jedynemu Bogu, wiernie żyli Ewangelią i miłowali każdego człowieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Grób Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Modlitwa o wstawiennictwo błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej, niewidomej Założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Boże, źródło wszelkiej świętości, który powołałeś błogosławioną Matkę Elżbietę do służenia Tobie w niewidomych na duszy i na ciele i obdarzyłeś ją męstwem w dźwiganiu krzyża dla zadośćuczynienia za duchową ślepotę ludzi, za jej wstawiennictwem udziel nam łaski…, o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy, dla większej chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Szczątki m. Róży Czackiej w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach