W piątek 8 grudnia 2017 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się konsekracja naszego kościoła pod przewodnictwem ówczesnego Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawy oraz z udziałem zaproszonych arcybiskupów: abp Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu i abp Tomasza Pety z Kazachstanu oraz licznych kapłanów, Gości i Parafian. Poświęcenie miało miejsce w roku setnej rocznicy objawień fatimskich oraz w dwudziestą piątą rocznicę utworzenia parafii. Podczas Mszy Świętej został także odczytany dekret mocą którego nasza Świątynia otrzymała status Diecezjalnego Sanktuarium.