We wtorek, 7 grudnia o godz. 17:00 młodzież naszej parafii otrzyma z rąk Ks. Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka Sakrament Bierzmowania.

“Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu”(KKK-1317)

“(…)Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Św., jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy”(KKK-1302)

“Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
-zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie,
-ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
-pomnaża w nas dary Ducha ŚW.,
-udoskonala naszą więź z Kościołem,
-udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Św. do szerzenia i ochrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa, oraz do tego, aby nigdy nie wstydzić się Krzyża”(KKK-1303)

W Polsce istnieje zwyczaj polegający na wybieraniu patrona bierzmowania. Nowe imię przyjmowane z tej okazji podkreśla świadomy wybór bierzmowanego. Patronem może być dowolny święty lub błogosławiony.