We wtorek 25 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie w ramach synodu parafialnego. Zapraszamy liderów wspólnot i wszystkich chętnych. Spotkanie będzie miało miejsce po Mszy św. wieczornej o godz. 18:30 w domu parafialnym, w salce Św. O. Pio.

Modlitwa na czas Synodu.

Do odmawiania przed rozpoczęciem każdej sesji w Kościołach lokalnych.

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty.
Stajemy obciążeni wprawdzie ludzkimi grzechami,
ale specjalnie zebrani w imię Twoje.

Przybądź do nas, pozostań z nami,
zechciej przeniknąć nasze serca.
Naucz nas, co mamy czynić.

Ukaż nam drogę, którą mamy kroczyć.
Zdziałaj to, czego mamy dokonać.
Ty sam bądź natchnieniem i sprawcą naszych rozstrzygnięć,
albowiem Ty sam z Bogiem-Ojcem i Synem masz imię chwalebne.

Nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości,
albowiem Ty prawość najbardziej miłujesz.
Nie dopuść, by niewiedza pchnęła nas na niewłaściwą drogę,
by ugięła nas przychylność lub zdeprawował wzgląd na urzędy czy osoby,
ale zjednocz nas ze sobą skutecznie samym darem Twojej łaski,
abyśmy stanowili jedno w Tobie i w niczym nie odeszli od prawdy.

Zebrani zaś w imię Twoje,
z opanowaniem i dobrocią trzymając się we wszystkim sprawiedliwości,
żebyśmy teraz w niczym nie byli niezgodni z Tobą,
zaś w życiu przyszłym za dobre czyny otrzymali nagrodę wiekuistą. Amen

(tłum. ks. Wacław Chryniewicz)

https://liturgia.wiara.pl/doc/7088955.Stajemy-przed-Toba-Duchu-Swiety