Bóg się rodzi. My, którzy w Niego wierzymy, nie mamy obowiązku się lękać Boga. Patrzmy więc pogodnie i z radością w twarz Jezusa, który rozprasza nasze niepokoje i lęki o przyszłość. To w Jego ręku są losy świata. On zwycięża świat”.
Drodzy Parafianie i nasi Goście!
Niech te słowa błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia wypowiedziane w Wigilię Bożego Narodzenia w 1961 roku będą życzeniami, które zostawiamy Wam Wszystkim na ten czas świętowania radości Bożego Narodzenia.
Życzymy wiary w bliskość Jezusa, zaufania wobec Jego planów i gotowości służenia Mu. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością oraz dobrocią.
Niech Wszystkim Parafianom, Sympatykom naszego Sanktuarium i Gościom Bóg hojnie udziela swoich darów, umacnia swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

Wasi Duszpasterze