Z ustanowienia papieża Franciszka od 2019 roku, III niedziela zwykła obchodzona jest w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W tym roku przypada ona 23 stycznia.
To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8).
Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych. 

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – tak uczy Święty Hieronim, wielki znawca Pisma Świętego. Czytając Pismo Święte, coraz lepiej poznajemy Pana Boga, a to pozwala nam jeszcze świadomiej otwierać nasze serca na Jego działanie.