Modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych w naszej diecezji rozpocznie się 2 marca w Środę Popielcową w Katedrze Bydgoskiej i potrwa do Niedzieli Palmowej 10 kwietnia. Ostatnim jej etapem będzie Bazylika Królowej Męczenników.

NASZE SANKTUARIUM WIELKOPOSTNYM KOŚCIOŁEM STACYJNYM W SOBOTĘ 26 MARCA

Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie, gdzie w poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali się, i spotykają nadal, każdego dnia w innym kościele na liturgii.

Wyznaczony na dany dzień wielkopostny kościół stacyjny będzie otwarty przez cały dzień. Będzie w nim można uczestniczyć w Eucharystii, wyspowiadać się, znaleźć czas na adorację i przygotowanie do obchodów tej największej tajemnicy chrześcijaństwa, jaką jest misterium męki śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.

Fragmenty z Listu Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka na Wielki Post 2022:

“Wielki Post to czas nawrócenia, modlitwy, postu i pokuty, tak w aspekcie indywidualnym jak i wspólnotowym. Aby tę wspólnotowość – tak ważną również z perspektywy przeżywanego Synodu – podkreślić, chciałbym zaproponować szczególną formę przeżywania tego świętego czasu, a mianowicie „liturgię kościołów stacyjnych”. Po Soborze Watykańskim II, który rozpoczął dzieło odnowy liturgicznej, tego rodzaju „liturgia” nabrała szczególnego znaczenia i wpisała się w pejzaż wydarzeń duszpasterskich zarówno w wymiarze ogólnokościelnym jak i w wymiarze Kościoła lokalnego. Starożytna rzymska tradycja jest więc podejmowana i kultywowana na przykład w miastach, które są stolicami diecezji. Stąd i we mnie samym, niedawno ustanowionym biskupie bydgoskim, zrodziło się szczere pragnienie, by z Bożą pomocą podjąć się trudu przygotowania i przeżycia tego typu „liturgii” w Kościele Bydgoskim. Mam nadzieję, że w ten sposób głębiej – właśnie jako Wspólnota Kościoła Bydgoskiego – przeżyjemy czas Wielkiego Postu.

Od Środy Popielcowej zatem, przez kolejne 40 dni, wyznaczony przeze mnie kościół będzie kolejną „stacją” naszej szczególnej wielkopostnej modlitwy. Wierni przybywając do kolejnego bydgoskiego kościoła słuchać będą słowa Bożego, trwać będą na modlitwie, będą podejmować post, a w czasie celebracji Eucharystii składać będą ofiary dla najbardziej potrzebujących”.

“Rzymska praktyka „liturgii stacyjnej” wyrasta i łączy się ze czcią oddawaną męczennikom, dlatego szczególnym „przewodnikiem” naszych bydgoskich „stacji” będzie współpatron diecezji Błogosławiony Michał Kozal, Biskup i Męczennik, którego 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci obchodzić będziemy już w przyszłym roku. Chciałbym, by peregrynujące przez kościoły „stacyjne” relikwie tego Błogosławionego, a także nasza szczera modlitwa zanoszona do Boga przez Jego wstawiennictwo ożywiły kult tego Błogosławionego Pasterza, który – o czym warto pamiętać – żył i duszpasterzował także w Bydgoszczy. Przez kilka lat to było także jego miasto. Tu spacerował ze swoją mamą, której grób znajduje się na cmentarzu nowofarnym. To wszystko każe nam z nadzieją spoglądać w stronę tego Błogosławionego Biskupa i wierzyć, że wyprosi On dla naszej diecezji nowe i święte powołania kapłańskie, jak i do życia konsekrowanego, a także do różnych posług i misji w Kościele. Z radością i z pokorą podejmijmy zatem tę ewangelizacyjną inicjatywę wyrastającą ze starożytnej i męczeńskiej tradycji Kościoła, czcząc Błogosławionego Michała Biskupa i Męczennika z okresu II wojny światowej i wołając przy tym o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Módlmy się ufnie w tej intencji. Polecajmy wstawiennictwu Błogosławionego Biskupa Michała Kozala wszystkich kapłanów, wiernych diecezji, w tym wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego oraz wspólnoty sióstr i braci życia konsekrowanego, parafie i grupy apostolskie. Wierzę, że ta modlitwa przyniesie błogosławione owoce”.