Poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej odbędzie się w sobotę, 9 stycznia w kościele wg następującego porządku: o godz. 10:00 kl. III a, o 10:30 III b, o 11:00 III c i o 11:30 III d.