Ogólnopolska nowenna za kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne rozpoczęła się 3 marca, a zakończy 11 marca – w przededniu 400. rocznicy święceń kapłańskich św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszym Sanktuarium w łączności z wieczorną Msza Św. o godz. 18:30.

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
módl się za nami!

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności, niż ponieść szkodę na duszy.

Składamy Ci, Panie, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja męczennika utwierdził nas w wyznawaniu wiary i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju.

Oddając cześć świętemu Andrzejowi męczennikowi, błagamy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja męczennika owce, które zaginęły, powróciły do Jednego Pasterza i karmiły się zbawiennym pokarmem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!