Odpowiadając na „Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka” (treść TUTAJ), dotyczący Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, który ma się dokonać 25 marca, publikujemy słowo Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka.

Drodzy Bracia Kapłani, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Diecezjanie,

Zdając sobie sprawę z dramatu sytuacji, która dzieje się za naszą granicą, odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka, proszę, by we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji, 25 marca, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Pana Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Proszę, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju na Ukrainie oraz nawrócenia Rosji.

Zapraszam do duchowej łączności kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, także chorych i cierpiących. 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

+ Krzysztof Włodarczyk
Biskup Bydgoski

Bydgoszcz, 21 marca 2022 r.