W pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przebiega on pod hasłem “Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32).

Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”.

Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Rok I
(2019/2020)
Temat: Wielka tajemnica wiary.
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).
Cel: Eucharystia tajemnicą wyznawaną.

Rok II
(2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy.
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32).
Cel: Eucharystia tajemnicą celebrowaną.

Rok III
(2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa.
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).
Cel: Eucharystia tajemnicą posłania i chrześcijańskiego świadectwa.