Chrystus Zmartwychwstał –Alleluja!!!
Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!!!

1. Drodzy Parafianie i Goście!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i Apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy.

Wasi Duszpasterze

2. Serdeczne podziękowania składamy Liturgicznej Służbie Ołtarza uczestniczącej w obchodach Triduum Paschalnego, Pani Organistce, Panom Kościelnym, osobom, które przygotowały Ciemnicę i budowały Grób Pański, Grupom Modlitewnym oraz Wszystkim Wiernym, którzy modlili się z nami w świątyni lub łączyli się z nami duchowo poprzez transmisje internetowe i tym, którzy w  jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tych wielkich Dni. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.

3. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na katolickie uczelnie. Za wszystkiego ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

4. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, która trwać będzie przez cały okres oktawy Wielkanocy tj. do soboty. Nowennę wspólnie odmawiać będziemy dzisiaj i jutro o godzinie 14:30, natomiast od wtorku o godzinie 15:00. Po Nowennie od wtorku część różańca świętego.

6. Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Przed kościołem w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na diecezjalną Caritas. Zapraszamy Parafian na godz. 15:00 na uroczystą Eucharystię w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego. Podczas Mszy św. poświęcone zostaną przyniesione przez wiernych obrazy „Jezu Ufam Tobie”. Eucharystię poprzedzi nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 14:30.

7. Komunikat Biskupa Bydgoskiego

Drodzy Diecezjanie!

Dzień Dobra to wydarzenie, a właściwie cykl ponad tysiąca spotkań w skali całego kraju, które odbędą się dnia 24 kwietnia 2022 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Organizacja obchodów Dnia Dobra w patronalne święto Caritas oparta została na działalności różnych wspólnot i organizacji: Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Kola Caritas (zwane Bijącymi Sercami”), Koła Wolontariatu i wszyscy ludzie dobrej woli. Dzień Dobra będzie wspaniałą okazją do pokazania jak dużo dobra dzieje się w całej Polsce dzięki wolontariuszom Caritas. Tego dnia w całej Polsce zorganizowane zostaną pikniki, festyny, warsztaty, pokazy, biegi, koncerty, kiermasze i wszelkie inne aktywności, które sprawią radość zarówno organizatorom, wolontariuszom, jak i wszystkim podopiecznym, zaproszonym gościom, tym wszystkim, którzy zdecydują się dołączyć. Caritas Diecezji Bydgoskiej także organizuje liczne wydarzenia pokazujące moc Bożego Miłosierdzia: koncerty, pikniki, festyny, rajdy, pielgrzymki, przedstawienia, gry terenowe, itp.


W Diecezji Bydgoskiej wydarzeniem wiodącym będzie Festyn Dobra. Całość obchodów pragniemy rozpocząć uroczystą Eucharystią o godz. 13:00 w parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, ul. Kijowska 68. Po Mszy Świętej odbędzie się festyn w Fabryce Lloyda przy ul. Fordońskiej 156, połączony z koncertem zespołów religijnych, poczęstunkiem dla uczestników, grami i zabawami dla dzieci. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego we wszystkich parafiach Diecezji Bydgoskiej odbędzie się zbiórka pieniędzy do specjalnie oznakowanych puszek, a podczas festynów będzie można dokonać darowizny finansowej przy użyciu mobilnych terminali płatniczych. Ogólnopolskie hasło zbiórki w Dzień Dobra brzmi: „Na miejsce, które jest domem”. Hasło to odzwierciedla trudną sytuację egzystencjalną uchodźców z Ukrainy. W związku z tym zebrane środki przeznaczone zostaną na placówki Caritas naszej diecezji, świadczące pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Będę ogromnie wdzięczny wszystkim księżom, osobom życia konsekrowanego i wolontariuszom za włączenie się w wymienione wyżej dobroczynne dzieła Caritas. Na realizację tej pięknej, wyjątkowej i zupełnie nowej idei z serca błogosławię.

† Krzysztof Włodarczyk, Biskup Bydgoski

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W świątecznym numerze „Przewodnika Katolickiego”, przeczytamy m.in. artykuły:

– „Ostatnie słowo należy do ŻYCIA” – o tym, że grób Jezusa z Nazaretu, umęczonego na krzyżu, pozostał na wielki pusty.

– sylwetkę Rozalii Celakówny, której 9 kwietnia ogłoszono dekret o heroiczności cnót. Została „siostrą” niosącą ulgę nie tylko w cierpieniu fizycznym, ale i duchowym. Jej prostota i pokorna służba miała źródło w osobistym poświęceniu się Sercu Jezusa.

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyła z naszej wspólnoty parafialnej:

Maria Ptak, którą ze wszystkimi naszymi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…