W rozpoczynającym się Wielkim Poście każdy z nas ma okazję, aby uzyskać odpust zupełny. Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych.

Odpust zupełny, przy spełnieniu zwykłych warunków, można uzyskać za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej.

Odpust zupełny można również uzyskać, przy spełnieniu zwykłych warunków, w każdy piątek Wielkiego Postu, gdy po przyjęciu Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego zostanie odmówiona modlitwa: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje (Ps 22,17)”.

Do  uzyskania odpustu konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • stan łaski uświęcającej;
  • przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej;
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego (”Wierzę”, ”Zdrowaś”);
  • wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.