Wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Wyszyńskiego jest obchodzone 28 maja, w nawiązaniu do daty jego śmierci – 28 maja 1981 roku.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. Wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, gdzie w 1924 roku przyjął święcenia prezbiteratu. W 1946 roku został mianowany biskupem diecezji lubelskiej, zaś w 1948 arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, oraz Prymasem Polski. Przez ponad trzy lata był więziony przez ówczesne władze komunistyczne, które prowadziły jawną walkę z Kościołem. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II i roztropnie wprowadzał jego decyzje w Kościele polskim. Zmarł w opinii świętości 28 maja 1981 roku i został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej. Beatyfikowany został wspólnie z matką Elżbietą Różą Czacką, 21 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystej Mszy Świętej w imieniu papieża Franciszka przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Grób Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Modlitwa za wstawiennictwem bł. kard Stefana Wyszyńskiego

Boże, źródło wszelkiej świętości, w swojej niewypowiedzianej miłości zawsze dajesz Kościołowi świętych, którzy sami głęboko zanurzeni w Tobie innych do Ciebie prowadzą i promieniują na wspólnotę wierzących. Boże nasz Ojcze, wysławiamy Cię i dziękujemy za zaliczenie w poczet Błogosławionych Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, za dar nowego Błogosławionego dla Kościoła powszechnego  i Kościoła w Polsce, dla naszej Ojczyzny i krajów naszej części Europy, dla wszystkich wierzących.

Boże, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi świętego i mężnego Pasterza, zaś naszej Ojczyźnie opatrznościowego Prymasa Tysiąclecia. Pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia duchowego, oddanego jedynie Bogu, pełnego męstwa wobec prześladowań i przeciwności. W trudnych czasach mężnie i roztropnie prowadził Kościół, budził i podtrzymywał ducha narodu, czynił wiele dla Ojczyzny, którą tak umiłował. Dałeś nam biskupa zatroskanego o człowieka, jego godność i prawa.

Błogosławiony Kardynale Stefanie przez wyniesienie do chwały ołtarzy ukazujesz się na nowo naszym nauczycielem, bardziej niż dotąd możesz nas wszystkich prowadzić przez Chrystusa do Ojca, ale przede wszystkim stajesz się naszym przemożnym Orędownikiem przed obliczem Boga. Do Ciebie możemy odtąd wołać w naszych różnych potrzebach duchowych i doczesnych, ufając, że zostaniemy przez Boga wysłuchani.

Błogosławiony Kardynale Stefanie proś za nami, aby nasze życie było zawsze zwrócone ku Bogu i wiara zajmowała w nim ważne miejsce. Wypraszaj nam miłość do Kościoła Chrystusowego i wierność Ewangelii we wszystkich okolicznościach życia. Błagaj, aby Ewangelia kształtowała naszą codzienność we wszystkich jej wymiarach, abyśmy nie ulegali tak łatwo współczesnemu światu, aby było więcej wśród nas wzajemnej miłości, zrozumienia, szacunku i poświęcenia. Błogosławiony Kardynale Stefanie, Niewolniku Maryi, Jej zawierzyłeś bez granic, u Niej zawsze szukałeś pomocy i nas przez lata prowadziłeś do Jezusa przez Maryję. Proś Boga, abyśmy pozostali wierni tej drodze i także dziś trwali przy Matce Zbawiciela, Matce Kościoła i Królowej Polski. Oręduj za naszą Ojczyzną, aby także w dwudziestym pierwszym wieku, tak jak przez całe swe dzieje, była Królestwem Chrystusa i Maryi.

Boże, w swoim nieskończonym miłosierdziu, racz w przyszłości zaliczyć błogosławionego Kardynała Stefana w poczet świętych. Mnie za Jego przyczyną udziel łaski….., o którą z ufnością Cię proszę. Amen.